Stimuleren groen: bewoners

Samen met de Bastei stimuleren we  bewoners van de binnenstad om meer groen te planten en te onderhouden rondom hun woning. Dit doen we door actieve hulp bij de aanleg en het onderhoud van planten/ bloemen. We sluiten hierbij aan bij operatie Steenbreek, die al in veel stenige wijken in Nijmegen goede resultaten boekt. Denk hierbij aan plant-je-gevel-dagen, waarbij een karretje met plantjes erop bij verschillende straten langs gaat.

Gemeentelijk en Privaat groen
Groen draagt op heel veel manieren bij aan een leefbare en aantrekkelijke stad. Net als in het verleden, in het project Groene Allure Binnenstad, gaan we weer actief aan de slag om meer, robuuster en fraaier groen in de binnenstad te realiseren. Samen met bewoners, vastgoedeigenaren en ondernemers zoeken we naar de meest geschikte plekken om te vergroenen. Speciale aandacht gaat uit naar de straten waar weinig bomen staan zoals de Molenstraat, de Broerstraat, de Burchtstraat, de gasjes en hofjes. Bewoners, ondernemers en instanties kunnen daarnaast zelf ook bijdragen aan meer groen door de aanleg van geveltuintjes, groengevels, groendaken, daktuinen en groene terrasafscheidingen. Hiervoor komen extra subsidiemogelijkheden bovenop de al bestaande subsidieregeling voor groene daken.

Initiatiefnemer

Deelnemers

Er zijn nog geen deelnemers

Feedback van de gemeente

Reacties

Gepromoveerd naar In uitwerking op 13-04-2021
Idee is ingestuurd op 06-04-2021