Stationsgebied, participatieplan gebiedsvisie

Hierbij treft u het participatieplan gebiedsvisie stationsgebied aan. 

Heeft u vragen, mail deze naar stationsgebied@nijmegen.nl

Initiatiefnemer

Deelnemers

Er zijn nog geen deelnemers

Feedback van de gemeente

Reacties

Misschien kan hier een omheind hondenlosloopgebied komen?

Antwoord
Idee is ingestuurd op 24-04-2023