Programma toekomstgericht ondernemen

Dit project loopt via Qredits. 

Ondernemers kunnen een voucher krijgen om zich te laten adviseren over businessmodellen en klantconcepten. Ze krijgen indien nodig advies hoe men het best kan stoppen met het bedrijf. Hiermee voorkomen we onnodige faillisementen en hoge schulden.

Ontwikkeling ondernemers
Uit de wijkbijeenkomsten kwam naar voren dat de behoefte om ervaringen te delen en van elkaar te leren erg groot is onder de ondernemers. Daarom ondersteunen we ondernemers bij het versterken van hun bedrijfsvoering en initiëren we intervisietrajecten. In de binnenstad tref je een breed palet aan ondernemende partijen aan: retailers, horeca-ondernemers, dienstverleners en vastgoedeigenaren. We willen vernieuwing en ontwikkeling stimuleren en doen dit door ruimte te bieden voor innovatie, experimenten, jong ondernemerschap en creativiteit.

Initiatiefnemer

Deelnemers

Er zijn nog geen deelnemers