Een nieuw (verkeers)plan voor het stuk Hezelpoort-Joris Ivensplein-Hezelstraat

Nijmegen-West groeit, en daardoor komen steeds meer mensen vanuit die kant het centrum in. De verkeerssituatie rondom het Joris Ivensplein is daar nu niet goed voor ingericht, bijvoorbeeld doordat fietsers de drukke straat in een bocht moeten oversteken om het centrum in te gaan. We zoeken een manier om dat op te lossen.

Herinrichting openbare ruimte
Sommige opgaven zijn zo groot, dat we ze niet in de komende 2 jaar kunnen oplossen. Hiervoor is meer nodig, in tijd én in geld. We reserveren daarom een budget om een aantal projecten ‘uitvoeringsgereed’ te maken; we inventariseren de problemen en oplossingen, maken een ontwerp en zoeken budget.