Parkeernota 'Parkeren in Nijmegen 2020-2030' (concept)

Bewoners gaan goedkoper parkeren, er komen meer betaald parkeergebieden en bij OV-knooppunten en nieuwe bouwprojecten gaat een lagere parkeernorm gelden. Nijmegen groeit hard en moet flink bouwen om iedereen een dak boven het hoofd te kunnen geven. Om de ruimte die we hebben te kunnen gebruiken voor wonen, moet worden ingeleverd op parkeerruimte. Dat is nodig om nieuwbouw mogelijk te maken en betaalbaar te houden. Dat staat in de nieuwe Parkeernota 2020-2030.

In de periode van half april tot half mei 2020 bespreekt de gemeente deze concept parkeernota met groepen inwoners en ondernemers. U kunt tot 20 mei reageren op parkeernota2020@nijmegen.nl. We verwerken de opgehaalde ideeën. Daarna stuurt het college de parkeernota naar de gemeenteraad voor definitieve besluitvorming.

Vanwege de coronamaatregelen kunnen we geen bewonersbijeenkomsten houden. We proberen u op andere manieren te bereiken. Als het toch nodig is, dan bekijken we of en hoe het mogelijk is om bijeenkomsten te houden.

Bekijk de parkeernota op nijmegen.nl/parkeernota
 

Initiatiefnemer

Deelnemers

Feedback van de gemeente

Reacties

Hoe meer hoogbouw in het centrum er bij komt oa voormalig V en D gebouw en garage Vos aan de Mariënburgsestraat) hoe meer parkeer plekken noodzakelijk zijn. Het is typerend en stof tot nadenken dat er nog geen reacties op deze parkeernota zijn. Enerzijds verstikken van de stad , anderzijds Green City willen uithangen gaat niet samen!

Antwoord
Idee is ingestuurd op 12-05-2020