Openstellen historische panden

Nijmegen is een oude stad en hoewel er veel verloren is gegaan tijdens het bombardement in 1944, zijn er ook nog een aantal eeuwenoude panden bewaard gebleven. Deze gebouwen zijn lang niet altijd toegankelijk voor toeristen. We spannen ons in om beeldbepalende historische panden openbaar toegankelijk te maken. 

Proflering old city
We zijn als stad trots op onze historie en profileren ons graag door middel van ons rijke verleden. Zo ontwikkelen we het Valkhofkwartier tot dé culturele hotspot van de stad, waar de Romeinse stad én de middeleeuwse Burcht voelbaar moeten worden. Met een erfgoedaanjager versterken we daarnaast de samenwerking tussen de culturele instellingen in onze stad. Toch blijkt uit de vele gesprekken in en met de stad dat er méér behoefte blijft aan plekken in de stad waar de historie ook écht voelbaar is. In het actieplan nemen we daarom een aantal acties op die Nijmegen als ‘Old city’ een boost geven.

Initiatiefnemer

Deelnemers

Feedback van de gemeente

Reacties

Ik vind het openstellen van spraakmakende gebouwen in de binnenstad belangrijk voor bewoners en toeristen. Kan ook sociaal economische activiteit opleveren. Wil eventueel meedenken daar een vrijwilligers pool voor te maken als hulpmiddel voor de samenwerkende gebouwen. Samenwerking is dan essentieel.

Antwoord

Mooi plan, de van Rossums zouden dit geweldig vinden

Antwoord
Idee is ingestuurd op 06-04-2021