Ondersteunen 'Lokale bon'

Steeds meer Nijmeegse ondernemers zijn aangesloten bij de lokale bon van IntoNijmegen, met deze bon kun je bij al deze ondernemers terecht. We zorgen dat deze bon te koop is voor iedereen én dat hij op verschillende plekken te koop is. Een publiekscampagne zorgt voor bekendheid van de bon ín en buíten Nijmegen.

Profileren van ondernemers: kansen voor de winkel en horeca van de toekomst
Online en offline zichtbaarheid van ondernemers in de binnenstad vergroot het potentieel publiek en hiermee de omzet. De huidige online mogelijkheden bieden veel ondernemers kansen maar vormen voor sommige ondernemers ook een risico. Winkel- en horecaconcepten veranderen door het tempo van de technologische ontwikkelingen razendsnel. Ondanks de enorme opkomst van online verkoop en webshops blijft de ontmoeting en beleving ontzettend belangrijk voor veel klanten. In het actieplan zetten we daarom in op het online én offline zichtbaar maken van de ondernemers.

Initiatiefnemer

Deelnemers

Er zijn nog geen deelnemers