Meer groen in de binnenstad

Veel mensen vinden de binnenstad te stenig. Een prettige binnenstad is ook een groene binnenstad en daarom voegen we op veel straten in de binnenstad groen toe, dit kunnen bloem- of plantenbakken zijn, maar ook bomen en plantvakken. We letten hierbij op toekomstbestendigheid en duurzaamheid en we zorgen voor meer biodiversiteit.

Gemeentelijk en Privaat groen
Groen draagt op heel veel manieren bij aan een leefbare en aantrekkelijke stad. Net als in het verleden, in het project Groene Allure Binnenstad, gaan we weer actief aan de slag om meer, robuuster en fraaier groen in de binnenstad te realiseren. Samen met bewoners, vastgoedeigenaren en ondernemers zoeken we naar de meest geschikte plekken om te vergroenen. Speciale aandacht gaat uit naar de straten waar weinig bomen staan zoals de Molenstraat, de Broerstraat, de Burchtstraat, de gasjes en hofjes. Bewoners, ondernemers en instanties kunnen daarnaast zelf ook bijdragen aan meer groen door de aanleg van geveltuintjes, groengevels, groendaken, daktuinen en groene terrasafscheidingen. Hiervoor komen extra subsidiemogelijkheden bovenop de al bestaande subsidieregeling voor groene daken.

Initiatiefnemer

Deelnemers

Feedback van de gemeente

Reacties

Goed idee! Ik heb me er over verbaasd dat Plein 44 niet groener is aangelegd, zoals wij als bewoners destijds wél hadden gekozen indertijd.

Antwoord
Idee is ingestuurd op 07-04-2021