Meer bankjes en zitgelegenheden

We plaatsen meer straatmeubilair waar mensen op kunnen zitten. We kiezen hierbij niet (alleen) voor ‘gewone’ bankjes, maar ook maken juist ruimte voor ontmoeting. We kijken goed naar wat er nodig is voor een inclusieve binnenstad, zodat er voldoende rustplekken zijn voor iedereen; voor ouderen, minder validen, maar ook voor bewoners die een plekje buitenshuis zoeken om elkaar te ontmoeten.

Bankjes, toiletten en verlichting
Ontmoetingen staan centraal in de publieke ruimte van de binnenstad. Mensen vanuit diverse achtergronden, met een variëteit aan interesses komen voor de verschillende activiteiten die de binnenstad te bieden heeft. We gaan voor de sociale binnenstad, waar ruimte is voor ontmoeting. We willen hierbij zorgen voor een inclusieve binnenstad, met plek voor iedereen. Hierbij denken we ook aan slechtzienden en ouderen. We doen dit door te zorgen voor een aantrekkelijke openbare ruimte waarin plek is voor bankjes en extra voorzieningen voor gebruikers(toilet). Daarnaast dragen we bij aan het gevoel van veiligheid door donkere plekken extra te verlichten. Bij de publiekscampagne waren bankjes en toiletten samen het meest ingezonden ‘cadeau voor de binnenstad’.

Initiatiefnemer

Deelnemers

Feedback van de gemeente

Reacties

Heel goed!! Bankjes nodigen uit tot buiten-zijn en ontmoeting in de binnenstad, zonder dat daar een consumptie bij verplicht is (zoals in een cafe). Naar mijn inziens bepaalt het echt het hart en beeld van de binnenstad, zodat het meer te bieden heeft voor bewoners dan alleen winkels en horeca. Ik hoop ook dat de bankjes mensvriendelijk worden, passend bij Nijmegen. Lees: https://www.nrc.nl/nieuws/2023/01/23/de-stad-als-spijkerbed-a4155073

Antwoord
Idee is ingestuurd op 01-04-2021