Kunst - Onderdoorgang Plein 1944 - Scheidemakershof

Onderdoorgang Scheidemakershof – Plein 1944 opknappen met kunst op de wanden

 

 

De huidige graffiti is een doorn in het oog voor de bewoners en omliggende ondernemers en zeker een geen visitekaartje voor bezoekers.

 

Na uitgebreid overleg is er door de buurt het plan naar voren gekomen om iets cultureels of historisch, als afbeelding aan te brengen om deze onderdoorgang die langs een belangrijke looproute van de binnenstad ligt.

 

Met een aantal bewoners willen we de handen uit de mouwen steken om te schilderen en een ondergrond aanbrengen waarop vervolgens de street-art kunstenaar de afbeelding kan aanbrengen. Een eis van de gemeente is om de randen wit over te schilderen waaraan we natuurlijk gehoor geven.

 

Er is al instemming / toestemming van de betreffende pandeigenaren en ook de gemeente (via Ewart van der Putten) is ambtelijk akkoord met het voorstel.

 

De keuze is gevallen op kunstenaar Vincent William van Combolution, die met het idee naar kwam om een beeltenis van het vergissingsbombardement van 22 februari 1944 uit te beelden. Dat lijkt ook ons als bewoners en betrokken ondernemers een goed idee passend bij de locatie Plein 1944. Daarbij het feit dat het volgend jaar 75 jaar geleden is en de doorgang pal langs de brandgrens ligt.

 

Het lobbyen van sponsoren is gestart en wij hopen een bedrag op te halen waarmee de gemeentelijke subsidies aangevuld kan worden.

 

De kunstenaar start binnenkort met ontwerp.

 

Het tijdsbestek waarin we het kunstwerk willen afronden is half februari 2019 en dus net voor het moment van de herdenking van het vergissingsbombardement.

 

Wij hopen graag spoedig van u te horen zodat de eerste werkzaamheden vanuit de buurtbewoners kunnen beginnen.

 

Initiatiefnemer

Deelnemers

Feedback van de gemeente

Geachte heer Toonen, ik begrijp dat u met mijn collega Ewart vd Putten afspraken heeft gemaakt. Ik verzoek u deze afspraken verder na te komen. Zodra alles gereed is, zal ik met Ewart afspreken hoeveel vanuit het wijkbudget wordt bijgedragen.

Ik overleg met mijn collega Ewart vd Putten en kom er dan bij u op terug.

Reacties

Gepromoveerd naar In uitvoering op 09-12-2019

Beste, Als redacteur van het Mariken Magazine, wijkblad centrum en benedenstad Nijmegen, ben ik benieuwd wat voor projecten de bewoners hebben aangedragen in het kader van het MijnWijkplan Nijmegen. Zodoende kwam ik uw initiatief tegen voor 'kunst - onderdoorgang Scheidemakershof'. Ik zou het leuk vinden uw gerealiseerd project in ons bewonersblad voor het voetlicht te brengen. Hebt u hier bezwaar tegen? Zo niet: heeft u foto's (hoge resolutie) hoe het er voorheen uitzag en hoe het gerealiseerd is, en mag ik de tekst gebruiken die ter verantwoording van uw project op de website staat? Hoogachtend, Jack Fila (jacobusfila@gmail.com).

Antwoord
Idee is ingestuurd op 17-10-2018