Intervisietrajecten en workshops voor en door ondernemers

Samen met het Huis voor de Binnenstad zetten we een buddy-programma op voor én door ondernemers. Gevestigde ondernemers kunnen hierbij nieuwe ondernemers ondersteunen bij allerlei aspecten van ondernemerschap en vice versa. Daarnaast vragen we het Huis voor de Binnenstad om workshops te organiseren voor (en door) ondernemers, waarbij ondernemers zélf de thema’s kunnen aandragen.

Ontwikkeling ondernemers
Uit de wijkbijeenkomsten kwam naar voren dat de behoefte om ervaringen te delen en van elkaar te leren erg groot is onder de ondernemers. Daarom ondersteunen we ondernemers bij het versterken van hun bedrijfsvoering en initiëren we intervisietrajecten. In de binnenstad tref je een breed palet aan ondernemende partijen aan: retailers, horeca-ondernemers, dienstverleners en vastgoedeigenaren. We willen vernieuwing en ontwikkeling stimuleren en doen dit door ruimte te bieden voor innovatie, experimenten, jong ondernemerschap en creativiteit.

Initiatiefnemer

Deelnemers

Er zijn nog geen deelnemers

Feedback van de gemeente

Reacties

Gepromoveerd naar In uitwerking op 13-04-2021
Idee is ingestuurd op 01-04-2021