Het maken van een plan om de Burchtstraat opnieuw in te richten

Sinds ruim een jaar rijden er definitief geen bussen meer van Plein 44, via de Burchtstraat naar het Kelfkensbos. De straat is daar nog wel op ingericht. Dit biedt kansen voor bijvoorbeeld vergroening, maar ook voor ontspanning zoals spelen en plekken om lekker te zitten. Samen met ondernemers en inwoners maken we een ontwerp dat we later kunnen uitvoeren.

Herinrichting openbare ruimte
Sommige opgaven zijn zo groot, dat we ze niet in de komende 2 jaar kunnen oplossen. Hiervoor is meer nodig, in tijd én in geld. We reserveren daarom een budget om een aantal projecten ‘uitvoeringsgereed’ te maken; we inventariseren de problemen en oplossingen, maken een ontwerp en zoeken budget.