Groot Bethlehem

Bewoners maakten zelf een ontwerp voor het beplanten van het plantsoen. Door de andere invulling  is er een betere uitstraling. En  door het onderhouden van de beplanting ontmoeten bewoners elkaar.