Graffiti schoonmaak in de binnenstad

Graffiti schoonmaak in de binnenstad tussen Sint en Kerst

De gemeente Nijmegen start met het Meldpunt Graffiti, een initiatief gericht op het verwijderen van ongewenste graffiti in de stad. De eerste schoonmaakactie is gepland tussen Sinterklaas en Kerst, met een voorafgaande schouw van de binnenstad op woensdag 29 november aanstaande. Voor particulieren kosteloos en aan bedrijven en ondernemers wordt een bescheiden vergoeding gevraagd. Toestemming is nodig van de eigenaar voor het verwijderen. Kijk voor meer informatie op www.nijmegen.nl/graffiti