Verbeteren fiets- en scooterparkeren

Diverse pilots vinden plaats met pop up fietsenstallingen. De eerste was er op de Heselaan, tegenover de Handelskade. En er komen er nog meer. 

In de komende 1,5 jaar gaan we samen met ondernemers en bewoners op zoek naar oplossingen voor fiets- en scooterparkeerproblemen op diverse plekken in de stad zoals de Lange Hezelstraat, de Molenstraat, het Mariënburgplein en de Augustijnenstraat. Hierbij kan gedacht worden aan fietsparkeren in leegstaande panden, bewonersparkeren in openbare fietsenstallingen, verplaatsen of verwijderen van fietsenrekken, toevoegen van fietsenstallingen en verbeterde aanduiding van fietsenstallingen.

Parkeren
De fiets is nog steeds in opmars en maakt met de komst van de elektrische fiets een nog snellere ontwikkeling door.  Uit verschillende onderzoeken en bijeenkomsten blijkt dat veel bezoekers behoefte hebben aan betere parkeermogelijkheden voor fietsers en scooters. We hebben hier uiteraard stallingen voor maar veel fietsenstallingen staan vol met fietsen van bewoners omdat bewoners inpandig geen ruimte hebben. De komende 1,5 jaar gaan we door middel van diverse pilots proberen dit probleem aanpakken.