De Golden Oldies shop

De Golden Oldies shop is een shop voor en door ouderen vanaf de leeftijd 55+, wonend in Nijmegen centrum en omgeving.

Missie

Veel ouderen wonend in Nijmegen centrum en omgeving bevinden zich in een sociaal isolement. Ouderen zijn eenzaam door diverse oorzaken: verlies van naasten, kinderen die ze niet of nauwelijks zien, fysieke beperkingen, verlies van regulier werk, slechte financiële situatie.

Wij als Golden Oldies shop willen hier wat aan doen, onze missie is dan ook “het opheffen, verkleinen van het sociale isolement waarin veel ouderen wonend in Arnhem centrum en omgeving, zich bevinden”

Visie

De Golden Oldies shop hanteert een unieke laagdrempelige werkwijze waarin we uitgaan van de eigen kracht van ouderen. We activeren ouderen te participeren t.b.v. het reilen en zeilen van de shop:

- Dit door het uitvoeren van eigen werkzaamheden/ maken van producten voor de verkoop

- Gastvrouw/heer zijn tijdens openingstijden

- Meedenken en deelnemen aan de algehele organisatie

Als shop hanteren we een outreatchende werkwijze:

- Ouderen die eenzaam zijn gaan niet de deur uit om deel te nemen aan activiteiten, daarom vinden wij het belangrijk om de doelgroep zelf te benaderen door huis aan huis aan te bellen en het gesprek aan te gaan.

Initiatiefnemer

Deelnemers

Er zijn nog geen deelnemers

Feedback van de gemeente

Beste Astrid, om uw idee uit te voeren is het belangrijk dat er draagvlak is voor het idee. Op dit moment heeft uw idee onvoldoende likes en/of reacties om verder uitgewerkt te worden. Om deze reden zal uw idee twee weken na dit bericht gearchiveerd worden. Denkt u dat er wel draagvlak is voor de wens? Vraag uw buurtgenoten dit te laten weten via MijnWijkplan.

Beste Astrid, Hartelijk bedankt voor het insturen van jouw idee voor de Golden Oldies shop. We nemen contact met jou op om verder te praten over dit plan.

Reacties

Idee is ingestuurd op 12-11-2020