Onderzoek naar toiletten in de binnenstad

Samen met de ondernemers in de binnenstad zorgen we ervoor dat voor iedereen die dat nodig heeft een toegankelijk toilet in de buurt is. We doen dat door de al beschikbare toiletten, bijvoorbeeld bij winkels en horeca, vrij toegankelijk te maken. Daarnaast zorgen we dat ze beter vindbaar zijn, bijvoorbeeld via de app HogeNood.

We onderzoeken of dit werkt en of er verbeteringen nodig zijn als eerste stap. Daarna voeren we eventuele benodigde verbeteringen uit. 

Initiatiefnemer

Deelnemers

Er zijn nog geen deelnemers