Arsenaalpoort onderhoud groen

Participant onderhoud het zelf aangebrachte groen (hagen en leibomen) op gemeentegrond.