Aanpak overlast hangjongeren Waalkade

In de benedenstad zijn op meerdere plaatsen favoriete hangplekken voor jongeren. Met name bewoners hebben last van de gedragingen van deze hangjeugd, maar ook bezoekers ondervinden hinder hiervan. Het gedrag van de jeugd met de auto’s, motoren en quads maakt het vaak gevaarlijk voor de overige weggebruikers. Ook blokkeren auto’s soms bewust de weg om te provoceren. Bovendien geeft de aanwezigheid van de hangjongeren een algemeen gevoel van onveiligheid.

We willen deze overlast verminderen door het nemen van een aantal verkeersmaatregelen die het gebied onaantrekkelijk maken voor deze doelgroep.

Enkele weken geleden is hiervoor al de westelijke Waalkade afgesloten voor het doorgaand verkeer. Aanvullend hierop nemen we nu ook maatregelen op Gravendal/Nieuwe Markt en bij de Lage Markt/ Waalkade .

De Nieuwe Markt wordt ter hoogte van huisnummer 12 afgesloten voor het doorgaand verkeer d.m.v. een neerklapbare paal. De aansluiting van de Waalkade op de Lage Markt, naast het pand Lage Markt 81, wordt afgesloten d.m.v. uitneembare palen. Op het gedeelte Waalkade achter de  keermuur wordt een stopverbod ingesteld.

De uitvoering van deze werkzaamheden zal op 21 september van start gaan en zal 1 à 2 dagen in beslag nemen.

Initiatiefnemer

Deelnemers

Er zijn nog geen deelnemers

Feedback van de gemeente

Reacties

Ik snap de zorgen van de bewoners heel goed en ook de beredenering maar vraag me wel af of de afsluiting het probleem niet slechts verplaatst, het slechts symptoombestrijding is. De jongeren zoeken straks een andere plek op en zorgen daar voor overlast. Wellicht dat er met gemeentemedewerkers, streetworkers, handhaving of hoe dan ook én de jongeren zelf gekeken kan worden wat de behoeftes zijn en waar ze op welke manier uiteindelijk terecht kunnen om af te spreken en voor niemand tot last te zijn.

Antwoord
Idee is ingestuurd op 09-09-2021