Vlaams Kwartier, verkeerssituatie

Beste bewoner en/of ondernemer van het Vlaamskwartier,

Op 29 oktober hebben we u geïnformeerd over de voortgang van het parkje aan de Eilbrachtstraat, het bestemmingsplan en de verkeerssituatie bij u in de buurt.

Wat de verkeerssituatie betreft, daar is tijdens de raadsavond van 11 november jl. een motie op ingediend. Deze heeft er toe geleid dat er nu gekeken wordt naar de mogelijkheid tot afsluiting van de 2e Walstraat middels één of meerdere roadbarriers (zoals bijvoorbeeld ook aan de kop van de Molenstraat). Omdat het plaatsen van een roadbarrier zowel technisch als juridisch een lastige opgave betreft en de invloed op de verkeersstromen door de binnenstad groot is, heeft de realisatie hiervan tijd nodig.

Hoewel de exacte datum dat de roadbarrier geplaatst zal worden nog niet bekend is, willen we u wel laten weten dat het onderzoek hiernaar in uitvoering is en dat we u via mijnwijkplan over de voortgang blijven informeren. Naar verwachting zal eind 1e kwartaal het onderzoek zijn afgerond. De resultaten hiervan worden ook op deze site geplaatst.

Mocht u tussentijds nog vragen hebben, neemt u dan gerust contact op met gemeente@nijmegen.nl.