Omheining rondom GFT verzamelpunt

Om de vuiniszakken te vrijwaren voor het stuktrekken door dieren (vossen, steenmarters, katten etc) plaats een stalen omheining (zoals het hekwerk van speeltuin Barkkefort) achter het GFT verzamelpunt in de tuin. Hier kunnen de omwonenden de vuiniszakken plaatsen zonder dat de dieren erbij kunnen. Dit voorkomt rotzooi vanuit open zakken welke door de wind dan niet meer wegwaait. Omwonenden en medewerkers DAR kunnen door toegangsdeur de vuilnis plaatsen/weghalen. Ook handig voor papier/karton etc.omdat dit op een andere dag plaatsvind.    

Initiatiefnemer

Deelnemers

Feedback van de gemeente

Beste Andre, 

Dank voor het indienen van dit idee. Uw idee zal intern worden besproken. Zodra er nieuws is mail ik u. 

Reacties

Goed dat het probleem van de GFT- en papierverzamelplekken bij Stadsbeheer bekend is. Hopelijk kan er dan ook wat aan gedaan worden en dat zij hun reactie op dit idee willen geven zodat we een stip op de horizon kunnen zien. Anders blijft het steeds bij klachten melden bij de Gemeente/meld/herstel dienst.

Antwoord
Idee is ingestuurd op 06-03-2024