(Buurt)Moestuin

31-10-2018:

Beste buurtmoestuin-geïnteresseerde, als u mee wilt doen, vragen of opmerkingen heeft over dit buurtmoestuin-idee dan horen we dat graag hier op Mijnwijkplan en voor persoonlijk contact kunt u mailen naar mooibrakkenstein@gmail.com.

Wij reageren dan zo spoedig mogelijk.

 

Hartelijke groet,

Patricia, Mimi, Mariet en Flore

 

___________________________________________________________________________ 

16-05-2018:
Ik wil graag een (community) moestuin beginnen in de buurt van mijn woning in de Pater Eijmardweg. Een plek om zelf groenten, fruit, kruiden, bloemen, bomen, bessenstruiken, enz. te groeien, een mooie weelderige tuin. Ik heb nu alleen een balkon (op het Noorden) tot mijn beschikking. Het zou leuk zijn om dit samen met buurtgenoten te doen, bijvoorbeeld door samen één grote moestuin te maken of ieder een stukje voor zichzelf of een combinatie van beide. Zo zouden we kennis, ervaring en ook bv. gereedschappen kunnen delen. 

Naast duurzaam en groen kan het ook een ontmoetingsplek van bewoners en niet-bewoners worden, met leuke activiteiten voor iedereen. 

Een mogelijke locatie is langs het spoor tussen het Driehuizerbos en de Korfbalvereniging Noviomagum/de Nijmeegsche Hockeyclubsportveld Orion. Dan is een combinatie met de natuurspeeltuin en het Driehuizerbos heel goed mogelijk.  
Een andere locatie kan zijn aan de andere kant van het spoor. Maar ik sta ook open voor andere suggesties. 

Ik weet zelf inmiddels aardig wat van tuinieren; van permacultuur, biodynamisch en ik werk in de zelfoogstmoestuin Het Heerlijke Land op Landgoed Grootstal (biodynamisch), daarvoor in de biologische tuin De Hagert in Leur. Dus samen komen we er wel. 

Ik zou het leuk vinden om in contact te komen met mensen die dit ook leuk vinden. 

Hartelijke groet,
flore

Initiatiefnemer
Deelnemers

Budget

  • Realisatie Moestuin Brakkemoes

    In 2020
    project.budget.fields.is_assigned-alt
  • pomp bij moestuin Brakkemoes

    In 2020
    project.budget.fields.is_assigned-alt

Feedback van de gemeente

Vanwege de problemen die we ondervinden om te moes tuinieren in de bodem op deze plek, overwegen we nu te gaan tuinieren in bakken.

De bewoners hebben een andere locatie op het oog dan voorheen: in de buurt van de natuurspeeltuin. De status van dit hele gebied is als volgt: Het terrein heeft de archeologische waarde 2. Dat betekent dat bodemingrepen die een omvang van meer dan 100 m2 èn een diepte van meer dan 30 cm hebben niet zonder vergunning mogen worden uitgevoerd. Als er gewoon getuinierd gaat worden zal dit voor de afdeling Archeologie geen probleem zijn, maar wanneer het terrein bijv. eerst diep geploegd gaat worden, of wanneer er grondverbetering wordt toegepast, of wanneer er bouwwerken worden opgericht dan is het een ander verhaal. Moestuinieren is dus wel degelijk mogelijk, maar onder bepaalde voorwaarden.

De bewoners zoeken momenteel draagvlak voor een door hun geschikt geachte plek.

3 oktober spreken we weer verder met elkaar.

De bewoners hebben in gezamenlijk overleg besloten om de daadwerkelijke uitvoering naar het voorjaar te verplaatsen. Uitvoering in het najaar zou tot te veel haast leiden. Dit betekent dat dit project meegaat voor het wijkbudget van volgend jaar.

Op 12 juni zijn de initiatiefnemers en ik met elkaar ter plekke gaan kijken. De moestuin zouden zij graag zien op de plek naast het nieuw te bouwen hockeyveld. De bewoners gaan nog met elkaar bespreken of ze de bouw van het hockeyveld eerst af willen wachten voordat ze een moestuin maken. Als dat zo is, dan voeren we het idee volgend voorjaar uit. Dit horen we binnenkort.

Gezien het grote aantal likes en opmerkingen, gaan we onderzoeken of we dit uit kunnen voeren. Ik maak een afspraak en onderzoek de bedoelde plek op claims (zoals erfpacht oid). Daarna volgt nog een grondonderzoek. We gaan dus onderzoeken waar een moestuin in Brakkenstein mogelijk is.

Hallo Flore, wist je dat broeder Alex Grooten aan de Pastoor Wichersstraat 10 B ook een moestuin heeft voor de buurt? Loopt u gerust eens bij de broeder naar binnen om met elkaar te spreken. Wellicht kunt u daar aansluiten?

Reacties

Beste initiatiefnemers en belangstellenden van een moestuin, Ik heb in een van mijn overeenkomsten met de gemeente gezien, dat men alle gemeentegronden in het gebied De Driehuizen de bestemming GROEN heeft gegeven. Met deze bestemming op de door de initiatiefnemers gewenste locatie, mag hier geen moestuin aangelegd worden. Een copie van deze bestemming heb ik naar Flore en Inge gemaild. Ik heb al eerder diverse argumenten aangedragen waarmee is aangegeven, dat de locatie diet geschikt is voor een buurtmoestuin en ga ervan uit, dat nu duidelijk is dat het verstandig is om naar een andere locatie in Brakkenstein te zoeken. Met vriendelijke groet, Marion

Antwoord

Beste Flore, Zoals Inge uitgezocht heeft, zijn de volgende bepalingen van belang om rekening mee te houden: het is verboden om grondwerkzaamheden gerekend het afgraven, woelen, mengen, diepploegen, egaliseren en ontginnen van gronden, alsmede het graven of vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere wateren, het aanleggen van drainage en het verwijderen van bestaande funderingen; het ophogen van de bodem met meer dan 1 meter; het tot stand brengen en/of in exploitatie brengen van boor-en pompputten; het aanleggen, verbreden of verharden van wegen, voet-, ruiter- of rijwielpaden, banen of parkeergelegenheden en het aanleggen van andere oppervlakteverhardingen, het uitvoeren van heiwerkzaamheden en/of het op een of andere wijze indrijven van voorwerpen in de grond; het verlagen van het waterpeil; het aanleggen of rooien van bos of boomgaard waarbij stobben worden verwijderd; het omzetten van grasland in bouwland.

Antwoord

Hoi marion, dank je voor deze informatie. Waar heb je dit vandaan?

Antwoord

Hoi Flore, zoals ik al eerder heb gemeld op www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?postcode=6525pc

Antwoord

Wat een fijn initiatief, n buurtmoestuin. Dank jullie wel voor het initiatief en het bespreken, overleggen en aanvragen van de benodigde (bodem)onderzoeken, geschikte plaats. Geweldig zon voedende groene plek in Brakkenstein. Het lijkt ons fijn om mee te komen doen om de handen in de aarde te bewegen, en dit positieve initatief te steunen. via dit kanaal en via buurtgenoten blijven we graag op de hoogte!

Antwoord

Wat een fijn initiatief, n buurtmoestuin. Dank jullie wel voor het initiatief en het bespreken, overleggen en aanvragen van de benodigde (bodem)onderzoeken, geschikte plaats. Geweldig zon voedende groene plek in Brakkenstein. Het lijkt ons fijn om mee te komen doen om de handen in de aarde te bewegen, en dit positieve initatief te steunen. via dit kanaal en via buurtgenoten blijven we graag op de hoogte!

Antwoord

Wat een fijn initiatief, n buurtmoestuin. Dank jullie wel voor het initiatief en het bespreken, overleggen en aanvragen van de benodigde (bodem)onderzoeken, geschikte plaats. Geweldig zon voedende groene plek in Brakkenstein. Het lijkt ons fijn om mee te komen doen om de handen in de aarde te bewegen, en dit positieve initatief te steunen. via dit kanaal en via buurtgenoten blijven we graag op de hoogte!

Antwoord

Update: op dit moment zijn we een mogelijk geschikt locatie aan het onderzoeken voor de buurtmoestuin en de status van het stuk grond aan het checken op EHS en archeologisch vlak. Mocht dit allemaal ok zijn, dan maken we het idee bekend in de buurt via diverse kanalen (zoals hier op Mijnwijkplan, op MijnBrakkenstein, in het Wijkblad, enz.) zodat buurtbewoners op het idee kunnen reageren. Indien er voldoende draagvlak is, volgt een bodemonderzoek. Dan wordt een beslissing genomen of de tuin er op de beoogde locatie komt.

Antwoord

Hoi Marion, Dank voor je reactie en informatie, Inge van den Hoogen zal inhoudelijk reageren op de status van het onderhavige gebied. Deze buurtmoestuin is niet bedoeld voor het gebruik van slechts 2 personen, want dat is natuurlijk geen buurtmoestuin. Het is bedoeld voor gebruik voor en door de hele wijk. De initiatiefgroep bestaat uit 4 bewoners. Daar komt er binnenkort een paar bij. Daarnaast zijn er bewoners die niet in de initiatiefgroep zitten, maar straks wel mee willen tuinieren om lekker met hun handen in de aarde te zitten. Dan zijn er nog bewoners die het idee leuk vinden, maar niet zozeer met hun handen in de aarde hoeven. En dan zijn er nog de bewoners die nog niet weten dat we een buurtmoestuin gaan beginnen en zich straks aanmelden om mee te doen als we het idee breder in de buurt bekendmaken. Tot slot, zijn er 22 likes op dit idee en staat dit idee op de eerste plaats. Dat is toch geweldig zoveel enthousiasme, vind je ook niet?

Antwoord

Beste Flore, zoals ik al eerder duidelijk heb gemaakt, hebben we bezwaren tegen DE LOCATIE welke jullie hebben bedacht voor de moestuin. Als jullie eerst wat voor-onderzoek hadden gedaan, waren jullie wellicht tot dezelfde conclusie als wij gekomen, dat deze locatie op het Landgoed De Driehuizen niet geschikt is voor het beoogde doel. Er is in het verleden hard voor gestreden om zoveel mogelijk van het historische landgoed te behouden. En dit is grotendeels gelukt, dankzij de inzet van de verschillende huidige eigenaren en van vele Brakkensteiners. Het landgoed is zorgvuldig ingedeeld en prachtig aangelegd, waarbij rekening is gehouden met de historische indeling en zichtlijnen. Door de moestuin wordt dit ernstig verstoord, ook omdat de huidige gebruikers dan maatregelen gaan nemen om overlast en vandalisme tegen te gaan, in de vorm van omheiningen. Dit is al besloten. Dus het gebied zal er alleen maar op achteruit gaan en dat kan toch niet de bedoeling zijn?

Antwoord

Hoi Marion, de locatie moet inderdaad worden onderzoecht en daar zijn we ook hard mee bezig. Alle stukken informatie helpen. Dat rapport van Arcadis uit 2006 en de overige documenten van de gemeente waarover je spreekt, heb je die misschien digitaal zodat je die naar mooibrakkenstein@gmail.com kunt sturen? Of kun je anders een titel van dit rapport, en eventueel van de overige documenten, laten weten zodat we die kunnen opzoeken? Dank je wel alvast, flore

Antwoord

Hallo Flore, De bijgaande link kun je selecteren en in de browser plakken. Dan kun je de locatie selecteren en je zult zien dat dit archeologisch gebied is. Als je rechts op Regels klikt, zie je onder Artikel 2.4 staan wat niet mag op de locatie. www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?postcode=6525pc Maar behalve de archeologische status en de beperkingen welke deze oplevert voor het beoogde gebruik, is de aantasting van het landgoed ook een discussiepunt. Jammer dat je daar niet op reageert en alleen de wettelijke beperkingen wilt onderzoeken. Je woont waarschijnlijk zelf nog niet zo lang in Brakkenstein, anders zou je begrijpen wat ik bedoel. Uit dit landgoed is heel Brakkenstein ontstaan en nogmaals: er is veel zorg besteed aan de aanleg, waarbij rekening is gehouden met de historische indeling en zichtlijnen. Ik kan het blijkbaar niet genoeg herhalen.

Antwoord

Verder wil ik nog opmerken, dat de grond een archeologisch beschermd gebied is, kijk op de onderstaande site en klik op het uitgekozen gedied. Men ziet dan, dan dergelijke activiteiten hier niet zonder een archeologisch onderzoek mogen plaatsvinden. Daarbij zullen de kosten aanzienlijk zijn en niet in verhouding staan tot het gebruik door slechts 2 mensen. www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?postcode=6525pc

Antwoord

Hoi Marion, Dank voor je reactie en informatie, Inge van den Hoogen zal inhoudelijk reageren op de status van het onderhavige gebied. Deze buurtmoestuin is niet bedoeld voor het gebruik van slechts 2 personen, want dat is natuurlijk geen buurtmoestuin. Het is bedoeld voor gebruik voor en door de hele wijk. De initiatiefgroep bestaat uit 4 bewoners. Daar komt er binnenkort een paar bij. Daarnaast zijn er bewoners die niet in de initiatiefgroep zitten, maar straks wel mee willen tuinieren om lekker hun handen in de aarde te zitten. Dan zijn er nog bewoners die het idee leuk vinden, maar niet zozeer met hun handen in de aarde hoeven. En dan zijn er nog de bewoners die nog niet weten dat we een buurtmoestuin gaan beginnen en zich straks aanmelden om mee te doen als we het idee breder in de buurt bekendmaken. Tot slot, zijn er 22 likes op dit idee en staat dit idee op de eerste plaats. Dat is toch geweldig zoveel enthousiasme, vind je ook niet?

Antwoord

Beste Flore, zoals ik al eerder duidelijk heb gemaakt, hebben we bezwaren tegen DE LOCATIE welke jullie hebben bedacht voor de moestuin. Als jullie eerst wat voor-onderzoek hadden gedaan, waren jullie wellicht tot dezelfde conclusie als wij gekomen, dat deze locatie op het Landgoed De Driehuizen niet geschikt is voor het beoogde doel. Er is in het verleden hard voor gestreden om zoveel mogelijk van het historische landgoed te behouden. En dit is grotendeels gelukt, dankzij de inzet van de verschillende huidige eigenaren en van vele Brakkensteiners. Het landgoed is zorgvuldig ingedeeld en prachtig aangelegd, waarbij rekening is gehouden met de historische indeling en zichtlijnen. Door de moestuin wordt dit ernstig verstoord, ook omdat de huidige gebruikers dan maatregelen gaan nemen om overlast en vandalisme tegen te gaan, in de vorm van omheiningen. Dit is al besloten. Dus het gebied zal er alleen maar op achteruit gaan en dat kan toch niet de bedoeling zijn?

Antwoord

Aangezien het gebied Landgoed De Driehuizen een grote historische waarde heeft en er door diverse eigenaren van percelen op dit landgoed veel moeite, geld en zorg is getoken in het behoud hiervan, is het niet wenselijk om hier een buurtmoestuin te verwezenlijken. De gemeente heeft in 2006 door Arcadis een rapport laten opstellen over de invulling van dit gebied. Hierin is nadrukkelijk gewezen op de landschappelijke waarde en de zichtlijnen welke behouden dienen te worden. Ook is in dit rapport gemeld, dat moestuinen niet gewenst zijn en de grond ook niet geschikt is hiervoor. Ik heb een copie van dit rapport, alsmede overige documenten welke de gemeente heeft uitgegeven over dit gebied. Bij interesse hierin kan men contact met mij opnemen.

Antwoord

Beste Flore en Mimi, naar aanleiding van ons gesprek met jullie over de locatie van de moestuin, zou ik graag onze bezwaren en verdere redenen waarom de locatie niet geschikt is, aan alle deelnemers meedelen. De ruimte hier is daar te klein voor. Kun je me de namen, emailadressen en telefoonnummers doorgeven? Ik ga dan een brief naar iedereen en Inge van den Hoogen mailen. Ik hoor graag snel van je. Met hartelijke groet, Marion Klinkhamer

Antwoord

Beste initiatiefnemers en belangstellenden van een moestuin, Mijn zus Yvonne en ik hebben onze paarden lopen op de weide aan de Parkzoom en we denken, dat jullie deze moestuin willen realiseren op de grond, grenzend aan onze weide. Daar maken wij groot bezwaar tegen. Wij hebben deze grond al 44 jaar in gebruik en we hebben er (met vele bewoners) voor gestreden, dat, na de aanleg van de sportvelden, het overgebleven gebied een open natuurgebied blijft. Een invulling met moestuinen en de daarbij behorende activiteiten, zal dit rustgebied en het open karakter ernstig verstoren. Het voorstel van Inge van den Hoogen om eens met broeder Alex Grooten contact op te nemen, vinden we dan ook een uitstekend idee, aangezien deze al een buurt-moestuin heeft.

Antwoord

Een eerdere reactie op dit bericht is verwijderd, omdat deze privacygevoelige informatie bevatte. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen via de contactgegevens zoals vermeld in het idee.

Antwoord

Hoi Flore en allemaal! Ik heb ook heel veel interesse in een moestuin, en ik zou ook graag mee willen denken! Met vriendelijke groeten, Yvonne

Antwoord

Een eerdere reactie op dit bericht is verwijderd, omdat deze privacygevoelige informatie bevatte. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen via de contactgegevens zoals vermeld in het idee.

Antwoord
Gepromoveerd naar In uitwerking op 06-06-2018

Dag Flore, tijdens de informatieavond op 30 mei heb ik samen met Mimi en Ine gesproken over jouw plan. We zijn fan! We dachten ook aan een stukje grond in de buurt van de natuurspeelplek aan de Driehuizerweg, maar wellicht dat er nog andere locaties zijn. Mocht je plan nog argumenten nodig hebben om verwezenlijkt te worden, wij formuleren het als volgt: inde buurt van de speeltuin zorgt de moes-/bloemen-/pluktuin voor synergie, kan een educatief karakter krijgen, draagt bij aan de in nood verkerende biodiversiteit, past bij de belevingswereld van veel Brakkensteiners, is goed voor sociale contacten (ontmoetingsplaats), dit soort invulling van de openbare ruimte kennen we nog niet in Brakkenstein en tot slot vinden we het hartstikke duurzaam, zo'n tuin.

Antwoord

Hoi Patricia, wat super dat je ook mee wilt denken. En voor je formuleringen, dat scheelt weer denkwerk. Dank je wel! Groetjes, flore

Antwoord

Hallo, ik wil graag meedenken over fruit- en vruchtbomen en -struiken. Groet Mariet de Vocht

Antwoord

Hoi Mariet, leuk dat je mee wilt doen met de tuin en je wilt ontfermen over de fruitbomen en -struiken. Dan hebben we nu 5 mensen bij elkaar, dat is de basis voor een start (meer mensen zijn van harte welkom hoor!). Ik zal Inge benaderen. Groetjes, flore

Antwoord

Fantastisch! Op de bewonersavond/vergadering afgelopen woensdag waren wij enthousiaste buurt-moestuin-geinteresseerden met zijn drieen. Ik zal nog aan andere geinteresseerden die ik ken vragen om zich ook hier op de website op te geven.

Antwoord

Super! Klinkt alsof de tuin (Brakketuin) niet ver weg meer is. Ik zal ook nog rondvragen.

Antwoord

Dag mensen, ik doe heel graag mee want ik heb echt behoefte aan zand aan mijn handen en goede groenten.

Antwoord

Hoi Moniek, leuk dat je mee wilt doen! Lekker met de handen in de grond en goede groenten gaan we zeker doen. Tot gauw, hoop ik. Geniet van het weekend. Groetjes, flore

Antwoord

Hoi Mimi, dat is heel goed om te horen! Van Inge van den Hoogen begrijp ik dat als er 5 á 6 echt geinteresseerden zijn, we een stukje grond kunnen gaan zoeken. Dus vraag iedereen die graag mee wil doen om zich als deelnemer hier op de website op te geven, dan krijgen we genoeg mensen bij elkaar om te starten. En als we een clubje van 6 mensen hebben, kunnen we eens bij elkaar komen om er verder over te praten en een plan te presenteren bij Inge. Leuk als dit we dit samen echt van de grond kunnen krijgen. Ik hoor het graag. Hartelijke groet, flore

Antwoord

Hoi Flore, wat een geweldig initiatief! Ik zou dat ook fantastisch vinden en heel goed passen bij onze wijk! Ik weet ook van een aantal buren bij mij in de straat (Lindanusstraat, en de zijstraatjes) die de wens en behoefte hebben aan moestuintjes in Brakkenstein. Wij hebben het er regelmatig over. Zij/wij houden ook allemaal van biologisch (dynamisch). De plek bij de natuurspeeltuin lijkt me ook geschikt en heel mooi, en een fijne en passende combinatie zou het zijn daar van natuur/bos, moestuintuintjes, natuurspeelplaats en woonwijk. Lijkt me geweldig.

Antwoord
Idee is ingestuurd op 16-05-2018