kastanjebomen Houtlaan handje helpen

De kastanjebomen aan de Houtlaan hebben het al jaren moeilijk: de mineermot maakt dat het blad al vroeg in de zomer bruin kleurt. Daar gaan de bomen niet dood van, en er is niet heel veel aan te doen behalve zorgen dat de bomen in een goede conditie blijven.

En dat is nu precies mijn voorstel: de boomspiegels die niet van trottoirbanden zijn voorzien worden veelvuldig als extra parkeerruimte benut. gevolg: de boombast beschadigt en de bodem raakt dermate verdicht door de wieldruk dat er geen zuurstof in de vaste bodem doordringt. Niet goed voor het bodemleven en dus voor de boom.

Deze bomen vertegenwoordigen een waarde die door de parkeerders kennelijk niet gezien wordt. mijn voorstel : laten we een deel van het wijkbudget benutten om deze bomen een handje te helpen. Te krappe parkeerplekken opheffen zodat er niet meer in de boomspiegel geparkeerd kan worden. De bodem rond de boom weer losmaken en beplanten . Ferromoonvallen plaatsen om de mineermotten te vangen.

Initiatiefnemer
Deelnemers

Er zijn nog geen deelnemers

Feedback van de gemeente

Dank u voor het plaatsen van uw idee op mijnwijkplan. Fijn dat u ons digitale platform hebt gevonden! Het is belangrijk dat uw idee ondersteund wordt door uw wijkbewoners. Probeer uw buurtgenoten naar mijn wijkplan te krijgen voor het uitdelen van hartjes en te reageren op uw idee! Succes!

Reacties

In de wijk St Anna doen ze het al al succesvol: bewoners plaatsen de feromoonvallen voor de mineermotten. Ook ruimen ze wekelijks de gevallen bruine bladeren op.Laten we in Brakkenstein ons ook positief inzetten voor onze wonomgeving ! Wie doet er mee ?

Antwoord
Idee is ingestuurd op 01-06-2019