Wijkbudget Bottendaal

Het wijkbudget is bedoeld voor ideeën van bewoners om de wegen, paden, pleinen, het groen en de speelvoorzieningen in de wijk mooier te maken of te verbeteren. De hoogte van het budget is gebaseerd op de oppervlakte openbare ruimte en het aantal woningen in de wijk.

Het wijkbudget voor 2020 is uitgegeven aan werkzaamheden in de Jan de Wittstraat, een sedummix die in de Diemerbroeckstraat is gezaaid, beplanting in boomspiegels in de Van Goorstraat, beplanting in de Van Heemskerckstraat, een Join de Pipe op het Castellaplein, een plantvak in de Jan van Speckstraat, vergroening op het Castellaplein en de aanleg van heesters in de Jan de Wittstraat. Het overige wijkbudget is besteed aan algemeen onderhoud in de wijk zoals het rechtleggen van stoeptegels.