verbeter de Evertsenstraat

De groenbakken zijn sterk verouderd, vervanging is noodzakelijk. Ook moet er een nieuw plan komen voor bomen en planten, ten behoeve van veiligheid en sfeer. Verder zou het mooi zijn om de indeling van de parkeervakken hier en daar aan te passen, zodat er ruimte ontstaat voor ontmoetingsplekken, zoals bankjes.

Waarom?
GROEN: De groenperken zijn sterk verouderd en beschadigd en geven daardoor een armoedige sfeer (zie foto). Overigens zijn sommige bakken zo erg beschadigd, dat ze bijna uit elkaar vallen. Een paar boompjes zijn dood en de struiken hebben alle ruimte voor wildgroei en zijn een rommeltje. Dat kan beter.

VEILIGHEID: Wanneer je bijvoorbeeld met de auto een parkeervak uitrijdt, dan heb je soms slecht zicht op de straat waardoor het moeilijk is om te zien of er een auto of fietser aankomt. Dit komt doordat er op ooghoogte dichte struiken zitten. Dit heeft ook als gevolg dat zichtlijnen vanaf de straat geblokkeerd worden, waardoor er slecht zicht is op spelende kinderen of mensen die door de straat wandelen. Dat kan beter.

ONTMOETEN: de straat bestaat uit louter een weggedeelte voor verkeer, parkeervakken, fietsparkeergelegenheden en groenbakken. De stoep is erg smal of helemaal afwezig. Er is nergens ruimte om te verblijven, buurtgenoten te ontmoeten of te spelen. Het zou mooi zijn om hier en daar ruimte te creëren voor bijvoorbeeld een paar vaste bankjes of een open plek waar gespeeld kan worden. Het verhoogt de sfeer in de straat, maar zorgt ook voor meer sociale controle en dat leidt tot een veilige omgeving.

WOONERF: De Everstenstraat is een woonerf. De omschrijving hiervan op Wikipedia zegt genoeg: 'Dit type weg is aanwezig in een gebied waar de verblijfsfunctie (lopen, spelen, ontmoeten enzovoorts) prioriteit heeft boven de verkeersfunctie van de weg.'

Het zou fantastisch zijn om samen met de wijkregisseur, de gemeente en de bewoners een plan te maken voor een nog mooiere en leukere Everstenstraat! Alle verbetering is welkom.

Om dit idee verder uit te werken is het belangrijk dat het gesteund wordt in de wijk. Door hartjes te verzamelen bijvoorbeeld. Dat kunnen digitale hartjes en reacties zijn op 'MijnWijkplan', maar ook handtekeningen op papier. 

Vragen of input? Reageer!

Initiatiefnemer

Deelnemers

Feedback van de gemeente

Bike-Space wordt niet geplaatst

Op basis van de reacties die wij hebben gekregen, hebben wij besloten om de plaatsing van een bike-space niet uit te voeren. Uit het gesprek met bewoners in de straat is gebleken dat een bike-space het fietsenprobleem niet direct oplost. We zijn intern bezig om andere acties voor het fietsparkeren op te zetten. Wordt vervolgd! 

Update 13-01-2023

Aankomende week zullen de eerste werkzaamheden gaan starten rondom het vernieuwen van plantenbakken! Er zal o.a. hout worden verwijderd, gaten voor de nieuwe bomen en er zal grondverbetering voor deze bomen worden toegevoegd. 

 

Beste bewoners, 

Wij hebben ondertussen alle reacties op het plan verzameld. Positieve reacties, maar ook zorgen over het fietsparkeren en de bike-space. Wij gaan in gesprek met de bewoners om de wensen en mogelijkheden voor het fietsparkeren te bespreken. 

De plannen voor de groenperken en anti-parkeerbanden gaan uitgevoerd worden. Het idee voor het plaatsen bankjes is nog niet definitief.  

WIj houden u op de hoogte! 

Goed nieuws! 
De Evertsenstraat wordt verbeterd. 
Deze week is er een brief aan de bewoners in de straat verzonden met alle vernieuwingen. Daarnaast wordt er een idee voorgesteld voor de overlast van fietsen. De brief vindt u in de bijlage. 

Voor vragen en/of opmerkingen over dit plan kunt u tot en met 23 november 2022 reageren.

Beste bewoners, de Gemeente heeft goed contact met de initiatiefnemers van dit idee. Het plan wordt nu verder uitgewerkt. 

•Dank u voor het plaatsen van uw idee op mijnwijkplan. Fijn dat u ons digitale platform hebt gevonden! Het is belangrijk dat uw idee ondersteund wordt door de wijk / wijkbewoners. Probeer uw buurtgenoten naar mijn wijkplan te krijgen voor het uitdelen van hartjes en te reageren op uw idee! Succes!

Reacties

Gepromoveerd naar In uitwerking op 17-11-2022

Update 2: Begin maart heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen mevrouw Sebregts en mevrouw Groenen van de gemeente en mijzelf. Het was een fijne kennismaking en de beide dames reageerden enthousiast op het plan om de Evertsenstraat aan te pakken. Het wordt verder ingestoken als participatieproject, waarbij wij als bewoners het initiatief nemen en met plannen komen. De gemeente zal kijken welk deel van die plannen haalbaar zijn en uitgevoerd kunnen worden: - het vervangen van de groenbakken - aanvullen/vervangen van verwilderd groen (met daarbij de opmerking dat bomen die niet ziek of dood zijn, niet worden gerooid) - opheffen van 1 of meer parkeerplaatsen, om ruimte te maken voor zitmogelijkheden - idem voor extra fietsenstalling - de mogelijkheid voor eenrichtingsverkeer in de straat wordt bekeken Verder wordt onderzocht of er een reden is waarom de groenbakken zo hoog zijn. Als hier geen specifieke reden is, zouden deze lager uitgevoerd kunnen worden.

Antwoord

VERVOLG update 2 Het is aan ons, bewoners, om met ideeen te komen voor - hoe zien de ideale groenbakken er uit, van welk materiaal worden ze bijvoorbeeld gemaakt - wat voor groen moet er in de bakken komen, rondom de bestaande bomen - waar in de straat willen we ruimte voor bankjes oid - waar in de straat moet extra fietsenstalling komen Hoe we dit gaan doen, weet ik nog niet precies. Ik wil in ieder een indelingstekening van de huidige situatie maken, als startpunt. Als iemand verder suggesties heeft, kom maar door. Misschien kunnen we ook een ander medium om hierover te communiceren. Google Drive oid? Groet van Loet

Antwoord

Update: Begin maart heb ik een verkennend gesprek over het plan met twee afgevaardigden van de gemeente! Jullie steun heeft zeker bijgedragen om dit voor elkaar te krijgen. Uiteraard houden we jullie op de hoogte en ik laat weten wanneer inspraak gewenst is. Ter info: Ik heb gevraagd wat de oranje markeringen betekenen die op twee boompjes in de straat staan. Het antwoord is dat die gerooid worden en er komt voorlopig niet iets voor in de plaats.

Antwoord

Heel goed initiatief! Helemaal eens en ik help graag een handje mee.

Antwoord

Goed initiatief, ik ondersteun dit volledig en sluit me aan bij eerder geplaatste opmerkingen!

Antwoord

Goed initiatief, ik ondersteun dit volledig en sluit me aan bij eerder geplaatste opmerkingen!

Antwoord

Goed initiatief, ik ondersteun dit volledig en sluit me aan bij eerder geplaatste opmerkingen!

Antwoord

Goed initiatief Loet!! Ik ondersteun het volledig

Antwoord

Zeer goed initiatief! Het straatbeeld is erg verwaarloosd en verdient zeker een opknapbeurt. Het is voor de de veiligheid van de kinderen heel fijn als daarbij de overzichtelijkheid wordt verbeterd. Als ik kan bijdrage aan dit initiatief, dan doe ik dat graag.

Antwoord

Heel goed initiatief. Als ik verder iets kan betekenen dan hoor ik het graag.

Antwoord

Wat een goed plan! De straat is inderdaad verwaarloosd, en ik zou graag een nieuwe, frisse start maken (en daar ook bij helpen :)

Antwoord

het zou in de eerste plaats fijn zijn als er wat zou gebeuren aan bestuurders die denken dat de evertsenstraat een racebaan ,sluiproute is om dit te bereiken zou ik voorstellen de bloembakken groter maken om de snelheid te beperken zeker plaatsen creëren voor fietsenstalling en gezellige speel zit plekken het bijhouden van de bloembakken planten e.d is zoals afgesproken toen ze geplaats zijn voor de bewoners v.d straat veel water geven in de zomer en een goede beplanting misschien een keer compost nieuwe grond [tuinaarde] en mest stoffen toevoegen ben al een aantal jaren verzorger v.d bloembak evertsen str 37 ziet er in verhouding beter uit dan de rest

Antwoord

Beste Jos, Bedankt voor je reactie. Jouw groene verzameling voor de deur is inderdaad een stuk prettiger om naar te kijken dan de rest :). Verder ben ik het met je eens dat we met de bewoners van de straat een bijdrage kunnen leveren aan het onderhoud van het groen in de straat (met name bewateren in de zomer). Eerst moeten er nieuwe bakken komen met goed bedachte bomen en planten en hopelijk wat ruimte voor zitten en spelen. Dan hebben we weer wat om trots op te zijn en willen vast meer mensen helpen met het verzorgen van het groen.

Antwoord

Helemaal mee eens, een combi van opknappen plantenbakken en tevens aanpak van wildgroei aan lukraak geplaatste fietsen maken aanzicht van de straat vele malen beter!

Antwoord

De vervallen groenbakken en dode beplanting geven de straat inderdaad een treurige uitstraling. Voor kinderen is het onveilig om op straat te spelen omdat het zicht voor autobestuurders wordt belemmerd door de hoge groenbakken in combinatie met de kronkelende straat. Dat past niet bij een woonerf.... Het zou geweldig zijn om deze straat mooi op te knappen!

Antwoord

De Evertsenstraat is een woonerf met een snelheidslimiet: stapvoets, Maar omdat er slechts twee lage drempels zijn aangelegd kan er te hard worden gereden en gebeurd dit ook. De snelheid remmende voorzieningen zijn niet adequaat. Omdat de groenbakken verhoogd zijn verdrogen zij sterk, zeker met de zomers die we hebben gehad en waarschijnlijk meer gaan krijgen. Veel planten staan er armetierig bij omdat ze niet genoeg water krijgen. Plekken ter hoogte van het maaiveld houden beter vocht vast dan verhoogde dus het verlagen van de groenplekken geeft het groen meer overlevingskansen. Bij het vervangen van dode bomen en bij nieuwe aanleg van struiken moet er ook meer rekening worden gehouden welke soorten zich hier goed kunnen handhaven.

Antwoord

De groenvoorziening in Evertsenstraat is de afgelopen jaren niet meer bijgehouden. De boompjes en struiken in de 'bakken' kregen onvoldoende water en zijn langzamerhand verpauperd. Daardoor oogt de straat een stuk armoediger, (naast de wildgroei aan fietsen geen fijne combinatie). Dat kan beter!

Antwoord
Idee is ingestuurd op 22-11-2020