verbeter de Evertsenstraat

De groenbakken zijn sterk verouderd, vervanging is noodzakelijk. Ook moet er een nieuw plan komen voor bomen en planten, ten behoeve van veiligheid en sfeer. Verder zou het mooi zijn om de indeling van de parkeervakken hier en daar aan te passen, zodat er ruimte ontstaat voor ontmoetingsplekken, zoals bankjes.

Waarom?
GROEN: De groenperken zijn sterk verouderd en beschadigd en geven daardoor een armoedige sfeer (zie foto). Overigens zijn sommige bakken zo erg beschadigd, dat ze bijna uit elkaar vallen. Een paar boompjes zijn dood en de struiken hebben alle ruimte voor wildgroei en zijn een rommeltje. Dat kan beter.

VEILIGHEID: Wanneer je bijvoorbeeld met de auto een parkeervak uitrijdt, dan heb je soms slecht zicht op de straat waardoor het moeilijk is om te zien of er een auto of fietser aankomt. Dit komt doordat er op ooghoogte dichte struiken zitten. Dit heeft ook als gevolg dat zichtlijnen vanaf de straat geblokkeerd worden, waardoor er slecht zicht is op spelende kinderen of mensen die door de straat wandelen. Dat kan beter.

ONTMOETEN: de straat bestaat uit louter een weggedeelte voor verkeer, parkeervakken, fietsparkeergelegenheden en groenbakken. De stoep is erg smal of helemaal afwezig. Er is nergens ruimte om te verblijven, buurtgenoten te ontmoeten of te spelen. Het zou mooi zijn om hier en daar ruimte te creëren voor bijvoorbeeld een paar vaste bankjes of een open plek waar gespeeld kan worden. Het verhoogt de sfeer in de straat, maar zorgt ook voor meer sociale controle en dat leidt tot een veilige omgeving.

WOONERF: De Everstenstraat is een woonerf. De omschrijving hiervan op Wikipedia zegt genoeg: 'Dit type weg is aanwezig in een gebied waar de verblijfsfunctie (lopen, spelen, ontmoeten enzovoorts) prioriteit heeft boven de verkeersfunctie van de weg.'

Het zou fantastisch zijn om samen met de wijkregisseur, de gemeente en de bewoners een plan te maken voor een nog mooiere en leukere Everstenstraat! Alle verbetering is welkom.

Om dit idee verder uit te werken is het belangrijk dat het gesteund wordt in de wijk. Door hartjes te verzamelen bijvoorbeeld. Dat kunnen digitale hartjes en reacties zijn op 'MijnWijkplan', maar ook handtekeningen op papier. 

Vragen of input? Reageer!

Initiatiefnemer

Deelnemers

Budget

  • Opknappen bloembakken en fietsenrekken Evertsenstraat

    In 2023
    project.budget.fields.is_assigned-alt