Tegels eruit.......groen erin!

Waar: Kruising Jan van Galenstraat/Stephanusstraat.

Doel:

Bevorderen van de veiligheid. Omdat stoepen dan niet meer gebruikt worden om met hoge snelheid te keren, als parkeerplaats of als korte route om de bocht te nemen. Voorheen stonden er paaltjes, maar deze zijn verwijderd doordat deze te vaak recht gezet moesten worden. De stoep bleek zelfs met paaltjes voor de automobilist te uitnodigend.

Minder grote vrachtwagens door de straat. Omdat ze dan hun sluiproute van de supermarkt naar de St Annastraat niet meer kunnen nemen. Hierdoor zullen onze huizen wellicht minder snel "zakken".

Snelheid naar 30km. Door op strategische plekken "groen" te plaatsen, kan men niet meer hard rijden. Drempels blijken niet voldoende demotiverend.

Hoe? In nauw overleg met de gemeente, plaatsen we op strategische plekken "groen". Dit kunnen bakken, stroken, potten enz. zijn. Inge van den Hoogen, onze wijkregisseur openbare ruimte zal ons uitnodigen om met elkaar tot een mooie en duurzame verbetering te komen. Wellicht kan ook voor dit project gebruik gemaakt worden van het door door de gemeente beschikbaar gestelde wijkbudget van 2018.

 

Initiatiefnemer

Deelnemers

Er zijn nog geen deelnemers

Budget

  • Plateau en vergroenen

    Jaarlijks, van 2019 tot en met 2019
    project.budget.fields.is_assigned-alt

Feedback van de gemeente

Maandag 8-10 om half 6 bespreken wij het verbeterde conceptplan. Iedereen is uitgenodigd om op straat met ons mee te praten.

Maandag 17-9 om half 6 bespreken wij een conceptvoorstel op straat. Iedereen is daarbij uitgenodigd. We blijven een heel uur, dus u kunt aanschuiven wanneer het u uitkomt.

Update: op donderdag 12 juli is samen met de verkeerskundige en groenexpert gekeken naar de mogelijkheden. Er wordt een plan gemaakt hoe strategisch groen ingezet kan worden om de kruising veiliger te maken. Eind augustus zal de tekening op MijnWijkplan geplaatst worden. Dan horen we graag wat de buurt van het plan vindt.

Dank u voor het plaatsen van uw idee op mijnwijkplan. Fijn dat u ons digitale platform hebt gevonden! Het is belangrijk dat uw idee ondersteund wordt door de wijk / wijkbewoners. Probeer uw buurtgenoten naar mijn wijkplan te krijgen voor het uitdelen van hartjes en te reageren op uw idee! Succes!

Reacties

Gepromoveerd naar In uitvoering op 10-04-2019
Idee is ingestuurd op 22-06-2018