Seinhuis, spoorkuil Nijmegen

Stand van zaken Seinhuis
Door jaren van leegstand werd het gemeentelijk monument door vandalisme – ongewild - kleurrijker dan ooit. Graffiti en dichtgetimmerde ramen maken dat het pand toe is aan een nieuw hoofdstuk. Het Seinhuis en de Spoorkuil zijn sinds 2020 in handen van de gemeente. We delen de wens van de buurtbewoners om de Spoorkuil groen te houden en de ontmoetingsplek voor de buurt te versterken. Daarom willen we samen met de juiste ondernemer/initiatiefnemer het seinhuis opknappen en een goede invulling geven voor het gebruik.

De gemeente Nijmegen heeft adviesbureau COUP gevraagd om de mogelijkheden voor de toekomst van het Seinhuis te onderzoeken. Zij onderzoeken welke invullingen geschikt zijn en wat de gevolgen hiervan zijn. Bij dit onderzoek zijn ook vertegenwoordigers van de Bewoners Organisatie Bottendaal betrokken.

COUP schetst bewust alleen de grote lijnen van de herontwikkeling van het Seinhuis, zodat er nog ruimte ligt voor eigen invulling door ondernemers/initiatiefnemers. Het doel is om eind 2023 de meest passende partij te hebben gevonden om een nieuw hoofdstuk aan het Seinhuis toe te voegen.

Update januari 2023: SEiN-iN!
Om de ideeën van buurtbewoners en betrokkenen op te halen heeft er op 15 januari 2023 tussen 11:00 en 16:00 uur in het Seinhuis (Dr. Jan Berendsstraat 69, Nijmegen) een inloopmiddag plaatsgevonden. Tegelijk konden de ruim 600 bezoekers genieten van een prachtige pop-up tentoonstelling met werken van Nijmeegse kunstenaars.

Update 30 juni 2023: Vervolg najaar 2023:
De gemeente heeft samen met onderzoeksbureau Coup sindsdien niet stil gezeten. Met o.a. de input die we hebben opgehaald tijdens de openstelling van het seinhuisje hebben we het haalbaarheidsonderzoek afgerond. Na de zomer zullen we de resultaten met Bottendaal en andere geïnteresseerde delen en tevens het vervolg traject toe lichten. We zoeken naar een toekomstbestendige exploitatie waarbij we zo veel mogelijk kijken naar draagvlak.

Heeft u een vraag ? Dat kan via seinhuis@nijmegen.nl.

Update 9 oktober 23: Voorbereidingen selectieprocedure
Uit het SEiN-iN-event en het haalbaarheidsonderzoek blijkt dat het Seinhuis een buurtfunctie moet krijgen, passend bij het unieke karakter van de spoorkuil. Dit vereist een open en toegankelijk programma met enerzijds een commerciële functie als kostendragende component en anderzijds maatschappelijke functie, gerelateerd aan thema’s zoals: natuur, educatie en duurzaamheid, kunst, crafts en cultuur en/of sport, spel en ontspanning.

Met dit resultaat in het achterhoofd zijn wij dit najaar gestart met de voorbereidingen voor een selectieprocedure om een passende exploitant voor het Seinhuis te vinden. Om de creativiteit van de toekomstige exploitant niet in de weg te zitten willen wij geïnteresseerden uitnodigingen zich officieel in te schrijven en hun plan bij de gemeente in te dienen. Een commissie, bestaande uit de projectontwikkelaar van de gemeente, een adviseur cultuurhistorie, een adviseur grondzaken en een afgevaardigde van de beeldkwaliteitscommissie, zal de plannen objectief beoordelen aan de hand vooraf opgestelde randvoorwaarden en toetsingscriteria. Ook is afstemming nodig met de grondeigenaar NS Vastgoed.

Wij zijn nu bezig met het opstellen van die randvoorwaarden en toetsingscriteria en de Bewonersorganisatie Bottendaal kijkt hierin als klankbordgroep mee. Ook laten we momenteel een constructief onderzoek uitvoeren om inzicht te verkrijgen in de staat van het pand. De rest van het jaar zijn wij druk bezig met deze voorbereidingen. Wij streven er naar om de selectieprocedure in Q1 2024 openbaar te publiceren. In de publicatie worden alle randvoorwaarden, wensen en toetsingscriteria transparant bekend gemaakt, zodat iedereen zijn plannen goed kan voorbereiden.

Houd voor het vervolg Mijnwijkplan in de gaten. Door een account aan te maken, kunt u automatisch op de hoogte worden gehouden. De officiële publicatie zullen wij ook publiceren op https://kavelsvastgoed.nijmegen.nl/.

Initiatiefnemer

Deelnemers

Feedback van de gemeente

Voor vragen kunt u contact opnemen via  e-mail seinhuis@nijmegen.nl. Berichten op MijnWijkplan worden niet beantwoord.

Reacties

Ik denk dat het seinhuis een mooie ontmoetingsplek kan worden in Bottendaal. Eén bankje, glijbaan, en een ijsje, niet met de bedoeling om het horecatechnisch financieel te exploiteren, maar alleen om het een ontmoetingsplek functie te laten vervullen. Ik wil die rol van beheerder wel invullen en bijdragen aan het realiseren van deze unieke ontmoetingsplek, Henk Wiersema

Antwoord

Zie bericht op Nijmegen Oost; 'Museum van de Romeinse Flora' https://nijmegen-oost.nl/berichten/museum-van de-romeinse-flora-en-de-stedelijke-ontwikkeling Werkgroep 'Hortus Civitatis'

Antwoord

… station even gauw een broodje of een koffie halen.) Met in de openbare ruimte een natuurlijk element om te klimmen voor kinderen, maak het toegankelijk voor minder validen en kinderwagens. Faciliteer een kruiden-,pluk-, groentetuin voor de horeca en buurt (om te consumeren, maar ook voor ontmoeten en bewegen). Bovenal, houdt de ruimte voldoende open om ook met een kleedje te kunnen neerdalen. De eerste laag biedt prachtig uitzicht voor flexwerken, maar houd de ruimte tegelijkertijd beschikbaar voor de buurt om te huren als expositieruimte of andere kunstgerelateerde en creatieve initiatieven of oefen-, lesruimte of voor workshops (zie doelgroep buurt). Heel veel succes!! Heel benieuwd wat dit unieke plekje wordt. Groet, Inge

Antwoord

De kracht van het Seinhuis Context en doelgroep ligt op buurtniveau (doelgroep buurt is breed), gebruikers hondenveldje (community), maar zeker ook forenzen als studenten en werkenden (die met OV reizen) en recreatieve fietsers. Op fysiek niveau biedt locatie veel (groene) ruimte in relatie tot bouwwerk. Het is toegankelijk vanuit de wijk en het fietspad wat in verbinding staat met ov-knooppunt en groene ader. De openbare ruimte is voor een deel al organisch ontwikkeld door de buurt. Bovenstaande nodigt uit tot ondernemen, ontmoeten en bewegen. En niet alleen van 9.00 tot 17.00 :) Thema’s als: ontmoeten, creëren, gezonde leefomgeving, sociale cohesie, buurtniveau, biodiversiteit en uitnodigen tot bewegen binnen een concept?! Op uitvoeringsniveau zou de laag op de begane grond kunnen dienen voor een breed publiek en wel als (biologische/bewuste/lokale) laagdrempelige horeca met banken/picknicktafels in een groene omgeving. (Maar ook voor onderweg naar het station …

Antwoord
Idee is ingestuurd op 05-12-2022