Omheinen en veilg maken hondenuitlaatplek Spoorkuil

Honduitlaatplek spoorkuil

Bottendaal heeft erg weinig plaats om honden uit te laten. De spoorkuil is eigenlijk de enige plek. Maar de plek is niet volledig omheind. Regelmatig rennen de honden, zeker als er bovenaan het tallud etensresten liggen, naar buiten het veld, de wijk in. Ontzettend vervelend om dan de hond weer uit de wijk terug te krijgen. Daarom vraag ik namens de hondenbezitters in Bottendaal en omgeving om de spoorkuil volledig te omheinen. Dit in verband met de veiligheid van de honden, het verkeer en de omwonenden. Graag willen de honderuitlaters meedenken over de preciese inrichting, volgens de daarvoor geldende richtlijnen hondenuitlaatplekken. 

Met vriendelijke groet

Rita Peters

Burghardt van den berghstraat 17

Nijmegen