Groengebied Spoorkuil Bottendaal: nieuwe ronde verbeteringen

Komend voorjaar gaat de gemeente Nijmegen naar verwachting over tot het verwerven van het groengebied aan de Bottendaalse kant van de Spoorkuil, ten noorden van de busbaan. Deze verwerving zal de vorm gaan krijgen van een eeuwigdurende erfpachtovereenkomst tussen de gemeente en gebiedseigenaar NS. Daarmee breekt het moment aan voor een nieuwe ronde verbeteringen in dit groengebied. Ook het westelijk gelegen deel van het terrein, vanaf de Graafseweg tot aan het hondenveld, komt nu beschikbaar voor aanvullende voorzieningen zoals verbetering van de loop van paden en natuurlijker vormen van heggen en hekken.

Net als enkele jaren geleden zullen de nieuwe verbeteringen tot stand gaan komen in nauw overleg tussen bewoners en de gemeente.

Op deze plaats houden we u op de hoogte van de startdatum van de bijeenkomsten die hiervoor georganiseerd zullen gaan worden in de wijk.

Tijdens een eerste ronde verbeteringen tussen 2013 en 2015 zijn in het oostelijk gelegen deel van de Spoorkuil in Bottendaal reeds een aantal geslaagde nieuwe voorzieningen tot stand gekomen, zoals een mini-voetbalveldje, een pad omhoog naar de St. Annastraat en een buurtmoestuin. Het groenbeheer in het gebied wordt sinds 2013 door bewoners en de gemeente samen ter hand genomen, met speciale aandacht voor de bijzondere plantengroei (Wilde averuit).

Initiatiefnemer

Deelnemers

Feedback van de gemeente

Reacties

Op de hoogte blijven en meedoen met het groengebied in de Spoorkuil verbeteren? Meld je aan via spoorkuil.bottendaal@gmail.com

Antwoord

Met de groenstrook in De Spoorkuil van Bottendaal waar ook nog het beschermt plantje de 'Wilde averuit' groeit, sluit hierbij ook mooi aan bij de verdere ontwikkeling van de 'Groene Vlinderlint Route' door stad en landschap. Wethouder Bert Velthuis heeft deze Vlinderlint route op 1 december 2019 deze feestelijk met buurtbewoners geopend door de aanplant van de geurende 'Johan Maelwael' roos in stadspark' Groene perron'. Dit jaar gaan wij een langgerekt stuk groenstrook inzaaien in samenwerking met de gemeente Nijmegen in stadspark 'Groene perron' ( 400 meter bij twee meter.) De inheemse bloemenzaden zijn o.a afkomstig van de firma ; www.biodivers.nl ( Zie verder onze facebook pagina van onze werkgroep ; 'Hortus Civitatis'

Antwoord
Idee is ingestuurd op 20-02-2020