Fietsen stallen in de Van Dulckenstraat

Van Dulckenstraat 18-20 stoepplateau met vier rijwielklemmen;s'avonds staan  en snachts staan meestal 12 tot 15 fietsen zodanig gestald dat er niemand meer over de stoep kan lopen en ondergetekende zijn huis moeilijk binnen kan komen.

Voorstel plateau terugbrengen in oorspronkelijke staat (is terwille van tegenover liggend bedrijf destijds 90 cm ingekort, maar het bedrijf is enkele jaren gelden opgeheven), zodat er:

1. meer ruimte komt voor voetgangers

2. fietsen goed gestald kunnen worden

3. de onderbroken wegas weer hersteld was (daarvoor was het plateau ook bedoeld, er stonden oorspronkelijk zelfs paaltjes op). Zou een goede zaak zijn omdat daar vaak veel te hard gereden wordt.

Overigens zou de hele oostelijke helft van de straat aangepakt moeten worden: daar is veel verkamering, er zijn geen inpandige fietsenstallingen en er zijn geen voortuintjes. Op zeker twee plaatsen zijn er mogelijkheden omdat er voor vroegere opritten geen parkeerplaats is ingetekend, maar die plekken worden wel als zodanig gebruikt. Daar enkele fietsenklemmen plaatsen zou het probleem al deels op kunnen lossen.

Initiatiefnemer
Deelnemers

Er zijn nog geen deelnemers

Feedback van de gemeente

Reacties

Idee is ingestuurd op 01-05-2019