Resultaten onderzoek speelplaatsen Bottendaal

Resultaten onderzoek speelplaatsen Bottendaal

Gezond spelen in Bottendaal
De bodem is een stuk schoner dan vroeger. Toch is de grond niet overal schoon. Door eeuwenlang gebruik zit op verschillende plekken lood in de bodem. Vooral in de oudere wijken. Lood is niet goed voor de gezondheid, vooral bij jonge kinderen. In 2023 gaat de gemeente de speelplaatsen en ontmoetingsplekken in Bottendaal vernieuwen. We hebben daarom onderzocht hoeveel lood er in de grond van deze speelplaatsen zit.

Wat komt er uit het onderzoek?
Uit het onderzoek komt dat er op de meeste plaatsen maar kleine hoeveelheden lood in de grond zijn gemeten.

De GGD heeft adviezen gegeven over hoeveel lood er in de grond op speelplaatsen zou mogen zitten. De GGD verdeelt de bodemkwaliteit in drie soorten: voldoende, matige en onvoldoende kwaliteit. De advieswaarden van de GGD zijn strenger dan de wettelijke norm. De resultaten uit ons onderzoek zijn getoetst aan de advieswaarden van de GGD. Op alle speelplaatsen heeft de grond ‘voldoende kwaliteit’ voor lood.

De volgende speelplaatsen zijn onderzocht:

  • 002 ten zuiden van Willem Barentszstraat
  • 006 ten noorden van Willem Barentszstraat
  • 004 ten zuiden van Karel Doormanstraat
  • 009 ten noorden van Karel Doormanstraat
  • 011 Ir. Wevestraat
  • Het Kraaienest (St. Stephanusstraat)
  • Hoek Dr. Jan Berendsstraat en De Ruyterstraat

Op veel speelplaatsen ligt ook speelzand. De gemeente gebruikt voor speelzand altijd schoon zand. Spelen op (kunst) gras, of bijvoorbeeld houtsnippers is ook veilig.

Wat hebben we precies onderzocht?
We hebben de bovenste 20 centimeter grond van de speelplaatsen onderzocht. Dat is de grond waar jonge kinderen mee in aanraking kunnen komen. Bij sommige speelplaatsen spelen kinderen duidelijk ook in de struiken. Daar hebben we ook de grond van de paadjes in de struiken onderzocht.

Vooral jonge kinderen (0-6 jaar) zijn gevoelig voor lood. Als zij lood binnenkrijgen, heeft dat gevolgen voor hun hersenen. Die ontwikkelen zich dan minder goed. Hierdoor kunnen deze kinderen een iets lager IQ krijgen.

Vragen of opmerkingen
Heeft u nog vragen of opmerkingen? Dan kunt u een mail sturen naar bodem@nijmegen.nl.