Wijkbudget Biezen

Het wijkbudget is bedoeld voor ideeën van bewoners om de wegen, paden, pleinen, het groen en de speelvoorzieningen in de wijk mooier te maken of te verbeteren. De hoogte van het budget is gebaseerd op de oppervlakte openbare ruimte en het aantal woningen in de wijk.

In 2020 is het wijkbudget voor Biezen uitgegeven aan het aanleggen van beplanting in de Biezenstraat, er zijn heesters aangelegd in de Voorstadslaan en de Biezenstraat, er zijn bomen aangelegd in de Sperwerstraat en er zijn bankjes aangelegd op het biezenplein. Het overige wijkbudget is besteed aan algemeen onderhoud in de wijk zoals het recht leggen van stoeptegels. 

2023

€ 39.000,-

2024

€ 29.000,-