Opfrisbeurt Krayenhofflaan

De Krayenhofflaan zou wel een kleine opknapbeurt kunnen gebruiken, zonder dat dit al te veel geld hoeft te kosten.

1. In enkele boomspiegels staat geen boom meer of is de jonge aanplant niet aangeslagen: nieuwe boompjes plaatsen

2. De meeste lantaarnpalen zijn ontzettende smerig en/of van allerlei stickers voorzien: goede schoonmaakbeurt

3. In de straat staan ontzettend veel  van die lompe ( en mijns inziens deels overbodige)betonnen paaltjes: een aantal verwijderen en/of vervangen door groene metalen paaltjes die elders in de stad ook staan.

4. Een aantal paaltjes op de verkeersdremepels staan schots en scheef: rechtzetten

5. Bij enkele huizen is de voortuin zo verwilderd dat struiken, klimop en dergelijke tot (ver) op het trotttoir staan. Staat onverzorgd en soms lastig voor voetgangers.

Verder wordt er soms nog steeds ontzettend hard gereden in de straat. Wellicht hebben anderen hiervoor ook nog suggesties om dit effectief aan te pakken?

Initiatiefnemer

Deelnemers

Er zijn nog geen deelnemers

Budget

  • Schatting van benodigd budget, dit budget is nog niet toegekend

    In 2018
    project.budget.fields.is not assigned

Feedback van de gemeente

Beste initiatiefnemer, Proficiat, uw wens heeft voldoende likes gekregen op MijnWijkplan. Wij nodigen u van harte uit om deze wens verder uit te werken. In de uitwerkingsfase onderzoeken we samen of het plan voldoet aan technische, beleidsmatige en financiële voorwaarden en wordt het draagvlak in de wijk verder onderzocht. Als dat het geval is, wordt het plan uitgevoerd uit het wijkbudget. Er zal met de initiatiefnemer contact op worden genomen voor een afspraak. Wanneer de datum bekend is zal deze kenbaar worden gemaakt op mijnwijkplan zodat overige deelnemers/geïnteresseerde ook kunnen aanschuiven. Hartelijk dank voor uw inzet en betrokkenheid in de wijk. Laat u uw buurtgenoten weten dat zij uw plan kunnen volgen via MijnWijkplan? Samen maken we de wijk.

Dank u voor het plaatsen van uw idee op mijnwijkplan. Fijn dat u ons digitale platform hebt gevonden! Het is belangrijk dat uw idee ondersteund wordt door de wijk / wijkbewoners. Probeer uw buurtgenoten naar mijn wijkplan te krijgen voor het uitdelen van hartjes en te reageren op uw idee! Zijn er meer bewoners die wensen hebben voor de boomspiegels in de straat? Voor het rechtzetten van scheefstaande paaltjes en het reinigen van de lantaarnpalen verwijs ik u door naar de Meld & Herstel app. https://www.nijmegen.nl/diensten/melden-aan-de-gemeente/meld-herstel/. Deze werkzaamheden horen bij het reguliere onderhoud. Succes!

Reacties

Gepromoveerd naar In uitvoering op 17-12-2018
Idee is ingestuurd op 17-03-2018