kruidengroenstrook langs de trap Dijkstraat-Laan van Oost-Indië

Bewoners van de wijk willen graag een groenstrook van ongeveer een meter breed aanleggen in het nu nog verwilderde stuk groen naast de trap van de Dijkstraat naar de Laan van Oost-Indië. Onderaan de trap is al een Dijktuintje gerealiseerd, het verfraaien van de electriciteitskast bovenaan de trap is (bijna) gereed. Ook zijn er plannen om van dit braakliggende terrein een deel te gaan gebruiken als buurtmoestuin.(zie andere  "mijn wijkplan"). Streven is om met de kruidengroenstrook in het najaar (plantseizoen) 2024 te beginnen. Gemeente kan behulpzaam zijn met grond geschikt maken, en aanleveren van plantgoed. Eerste contacten met wijkregisseur en groenverantwoordelijke van gemeente zijn reeds gelegd. Welke bewoners, ook zonder groene vingers!, helpen mee? 

Initiatiefnemer

Deelnemers

Feedback van de gemeente

Dank je wel voor het indienen van dit idee.

We gaan het binnenkort intern bespreken en komen er dan op terug.

Reacties

Goed plan!

Antwoord

Ik help graag mee!

Antwoord
Idee is ingestuurd op 26-05-2024