Ontwikkelingen NYMA terrein!

De gemeente en het Ontwikkelteam NYMA zijn volop bezig met plannen voor het NYMA-terrein. Op deze nieuwe culturele hotspot landen in de komende jaren allerlei ambachtelijke, culturele en sportieve bedrijven, natuurontwikkeling en enkele horecaondernemers. Ook biedt het NYMA terrein ruimte voor evenementen.

Om deze plannen (juridisch) mogelijk te maken, heeft de gemeente een ontwerpbestemmingsplan gemaakt. Het college van burgemeester en wethouders heeft dit plan nu vrij gegeven voor de zienswijzeprocedure. Deze loopt van donderdag 6 mei t/m donderdag 17 juni. Onderdeel van de zienswijzeprocedure is een informatieavond over het ontwerpbestemmingsplan en de procedure voor belanghebbenden. Die vindt plaats op woensdagavond 19 mei. Omwonenden en andere betrokkenen worden per brief uitgenodigd voor deze bijeenkomst.

Meer informatie over het bestemmingsplan vindt u op deze website: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0268.BP37500-ON01

Op 14 december heeft het college van B&W een besluit genomen over het bestemmingsplan NYMA. Deze is onder agendapunt 4.1 te vinden op https://nijmegen.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/38b3c155-fd75-4b71-b7a5-791f181a5cb5. Het plan wordt begin 2022 behandeld in de raad.