De Hezelpoortgarage krijgt 473 parkeerplaatsen

In de nieuw te bouwen parkeergarage bij de Hezelpoort komen 473 openbare parkeerplaatsen. Die zijn nodig voor bezoekers aan de stad en de Handelskade. Het college van B&W stelt dit voor aan de gemeenteraad. Het is een eerste stap in de bouw van de garage en de woontoren daarboven.

Er is gekozen voor 473 openbare parkeerplekken in de garage. Deze vervangen de plaatsen op de huidige parkeerplaats, die op ongeveer dezelfde plek staat. Daarnaast zorgen we er zo voor dat er voldoende parkeergelegenheid is voor bezoekers van de Handelskade. Ook past het bij het beleid om parkeren aan de rand van het centrum te stimuleren, in plaats van in het centrum. Het aantal van 473 wordt nog opgehoogd met parkeerplaatsen voor de woningen in de toren.

Het vervolg
Over de plannen om een parkeergarage en woontoren te bouwen bij de Hezelpoort is al jaren geleden een besluit genomen. De plannen zijn toen om verschillende redenen uitgesteld. Het vaststellen van het aantal parkeerplaatsen is een nieuwe eerste stap in de bouw van de Hezelpoortgarage en -woontoren. De plannen voor zowel de garage als de toren worden na de zomer uitgewerkt. We informeren de omwonenden en zorgen ervoor dat we ze betrekken. Door middel van een aanbesteding zoeken we een ontwikkelaar en kunnen we het plan steeds verder concretiseren.