Groene buffer voor Nijmegen-West

Op de Energieweg komen in 2019 verschillende geluid reducerende voorzieningen. Ook wordt het geluidsscherm aan het Gaziantepplein langs de Neerbosscheweg verlengd. De gemeente treft deze en andere maatregelen om het geluid op deze wegen terug te dringen. Het College van burgemeester en wethouders heeft dit besloten na uitvoerig overleg met omwonenden uit de vier omliggende wijken en geeft hiermee uitvoering aan de motie ‘West Wil Groene Buffer’.

Langs de Energieweg, op het traject tussen de rotonde Dr. Blecourtstraat tot aan de rotonde Ambachtsweg, komt een zogenaamde ‘diffractor’. Deze metalen constructie op maaiveld fragmenteert het geluid en krult het resterende geluid naar boven toe, waardoor eenzelfde geluidreductie (2dB) wordt behaald als met een geluidscherm van één meter.

Langs de Neerbosscheweg wordt het bestaande geluidscherm aan het Gaziantepplein in noordwestelijke richting verlengd op de aanbrug richting knooppunt Neerbosch en in zuidwestelijke richting tot aan het Bosje van de Baron. Op beide locaties kan hiermee een geluidreductie van 3dB worden bereikt. Op deze locatie is voor geluidschermen gekozen, omdat dit beter aansluit bij het huidige beeld en omdat er onvoldoende ruimte is voor het plaatsen van diffractoren. Ook op het traject ter hoogte van de Sonatestraat en de Aubadestraat komen diffractoren, maar dan op een hoogte van één meter. Vanuit het oogpunt van beeldkwaliteit, sociale- en verkeersveiligheid is er voor deze maximale hoogte gekozen, waarmee een geluidreductie van 6dB kan worden behaald.

De meest actuele informatie over dit project vindt u hier: https://nijmegen.mijnwijkplan.nl/neerbosch-oost/project/groene-buffer-voor-nijmegen-west.

Meer groen
De geluidwerende objecten krijgen waar mogelijk beplanting. Daarnaast hoopt de gemeente aan de zijde van het industriegebied in samenwerking met bedrijven de erfafscheidingen te kunnen vergroenen. Ook worden mogelijkheden onderzocht om de particuliere terreinen van de aanliggende bedrijven groener in te richten door bijvoorbeeld bomen aan te planten. Datzelfde geldt voor locaties langs de Energieweg, zoals het Helicon. Deze groenmaatregelen staan nog niet vast, maar zullen nader worden onderzocht. Wanneer hier overeenstemming met de bedrijven over wordt bereikt, kan het groen al eind dit jaar worden geplant. De plaatsing van geluidsschermen en diffractoren volgt dan in de periode februari-april 2019. De werkzaamheden zijn zo gepland dat deze niet botsen met de werkzaamheden aan de Waalbrug.

Achtergrond
In 2012 is naar aanleiding van de motie ‘West krijgt groene buffer’ afgesproken dat de gemeente bij een overschrijding van de milieuwaarden langs de Energieweg/Neerbosscheweg als gevolg van de komst van De Oversteek, de bewoners zou betrekken bij het bepalen van aanvullende milieumaatregelen. Hiervoor is 1 miljoen euro gereserveerd, die ook gebruikt mag worden voor de aanleg van groen in Nijmegen-West als milieumaatregelen niet of beperkt nodig blijken. Uit de metingen tot nu toe blijkt dat de uitstoot van stikstofdioxiden onder de afgesproken waarde is gebleven. Omdat op sommige plekken het geluid de waarde wel overschrijdt, zijn in 2017 en 2018 diverse bijeenkomsten voor bewoners uit Neerbosch-Oost, Hees, Heseveld en Waterkwartier georganiseerd. Daar zijn ervaren problemen geïnventariseerd en mogelijke oplossingen besproken en gewogen. Ook is met een kleinere groep bewoners uit de diverse wijken gewerkt aan een concreet voorstel met maatregelen, dat nu is vastgesteld door het College van burgemeester en wethouders.