Vergroening hoek Fort Kijk in de Potstraat / Joh. Vijghstraat

De bewoners, buurtvereniging, Blixem en Toonen gaan een plan maken om de  hoek Fort Kijk in de Potstraat / Joh. Vijghstraat te vergroenen en aantrekkelijker te maken passend bij de buurt (19de eeuwse schil). Half april volgt meer informatie over het plan.

Voor een impressie hoe het wordt: zie de foto-impressie!

Initiatiefnemer
Deelnemers

Er zijn nog geen deelnemers

Feedback van de gemeente

Plan is inmiddels naar tevredenheid uitgevoerd. Groene uitstraling is gelukt! Met dank aan omwonenden, Blixem, Toonen en Buurtver. Altrade. Zie ook bericht: https://nijmegen-oost.nl/nieuws/geen-bussen-maar-bomen-en-planten.html

Draagvlak is gecreëerd, offerte is opgevraagd en uitvoering in 2e helft van dit jaar. Er wordt een participatie-overeenkomst opgesteld, waarin wordt vastgelegd dat het groen door bewoners / Blixem / Toonen zelf wordt onderhouden. Zodra bekend is wanneer uitvoering plaatsvindt wordt deze wijkwens overgeheveld naar de uitvoering. 22-08-2018 JS

Initiatiefnemer - bewoners zijn op dit moment draagvlak aan het creëren voor de plannen. Zie de bijlage rechts onder bestanden. 1-8-2018 JS

Het plan is verder uitgewerkt in een foto-impressie en een kostenraming. De foto-impressie ziet u bij de foto's en de raming is binnen het toegekende budget. Het is aan initiatiefnemers nu om draagvlak te creëren in de buurt voor het plan.

Dit plan is ondertussen getoetst of het technisch haalbaar is en op kleine onderdelen aangepast. Nu wordt deze schets globaal geraamd om te kijken wat de uitwerking gaat kosten en of dit past binnen een deel van het wijkbudget. Daarna wordt bij omwonenden draagvlak gecreëerd.

Beste initiatiefnemer, Proficiat, uw wens heeft ondersteuning gekregen vanuit de wijk. Wij nodigen u van harte uit om samen met ons deze wens verder uit te werken. In de uitwerkingsfase onderzoeken we of het plan voldoet aan technische, beleidsmatige en financiële voorwaarden en wordt het draagvlak in de wijk verder onderzocht. Als dat het geval is, wordt het plan (gefaseerd) uitgevoerd uit het wijkbudget. Mocht het plan niet aan de voorwaarden voldoen of er blijkt weerstand te zijn in de wijk, kijken we of het plan aangepast kan worden. Als we er echt niet uit komen, dan wordt een andere wens uitgewerkt. Hartelijk dank voor uw inzet en betrokkenheid in de wijk. Laat u uw buurtgenoten weten dat zij uw plan kunnen volgen via MijnWijkplan. Samen maken we de wijk.

Het plan is inmiddels ontvangen en technisch getoetst. De uitslag van deze toetsing is naar initiatiefnemers.

Deze wens staat er twee keer op. Zie ook dezelfde wens in deze uitwerking voor nadere toelichting.

Dank u voor het plaatsen van uw idee op mijnwijkplan. Fijn dat u ons digitale platform hebt gevonden! Aangezien aan deze wens al een voortraject is voorafgegaan, waaronder een bijeenkomst met elkaar waarin afspraken zijn gemaakt, verplaats ik dit idee naar de uitwerkfase. In deze fase wordt door Toonen - Blixem en de buurt samen een plan gemaakt. Dit wordt getoetst op draagvlak, technische en financiële haalbaarheid.

Reacties

Gepromoveerd naar In uitvoering op 17-10-2018
Idee is ingestuurd op 29-03-2018