Verbetering kruispunt Koolemans Beynenstraat / Van 't Santstraat

Het probleem: een onoverzichtelijke kruising waar veel te hard gereden wordt. Dit levert gevaarlijke situaties op voor fietsers (met name in de bochten en met oversteken) en geluidsoverlast en verkeerdshinder voor omwonenden. Het gebrekkige wegdek draagt daar ook sterk aan bij.

Daarnaast is het trottoir op de hoek met de Van Heutzstraat veel te smal: passerende wandelaars moeten uitwijken naar de straat. Fietsers wijken vanwege de onoverzichtelijke en gevaarlijke situatie op de weg vaak uit naar de stoep, wat weer gevaarlijk is voor de voetgangers. Regelmatig zijn er (bijna)-botsingen. 

Oplossing:

Het doortrekken van de reconstructie van de Hengstdalseweg in de Van 't Santstraat, waardoor een fietsstraat ontstaat.
Herontwerp van de kruising met de Koolemans Beynenstraat waarbij fietsers voorrang hebben en een trottoir dat breed genoeg is voor voetgangers. 
Aanleg verkeersdrempels om de snelheid m.n. in de bocht te beperken. 

Initiatiefnemer
Deelnemers

Er zijn nog geen deelnemers

Feedback van de gemeente

Dank u voor het plaatsen van uw idee op MijnWijkplan. Verkeersveiligheid is een belangrijk thema dat zich niet leent voor participatie. Wanneer wij een melding over een verkeers(onveilige) situatie binnen krijgen, verzamelen we verschillende gegevens over de locatie en situatie. Als daaruit blijkt dat de situatie niet aan de gestelde normen voldoet beslist de gemeente om dit aan te pakken. Wij bespreken uw idee tijdens het verkeersoverleg en geven u een terugkoppeling via de mail. Om deze reden wordt dit idee naar het archief verplaatst. Mocht u meer of andere ideeën hebben, dan zien wij deze graag tegemoet op MijnWijkplan.

Reacties

Idee is ingestuurd op 07-12-2020