Verbeteren van de groen voorziening en aanpak vuilnisoverlast

Tegenover Jozef israelsstraat 25/27 ,is een bloemperk dat ik graag wil onderhouden, aangezien het momenteel verwaarloosd is en niet schoon te houden vanwege, dichtgroei met stekelplanten!!

hierover heb ik overleg gepleegd met de heer: Geert Hendriks op 09/10/2017 om14:30. 

Het voorstel is dat de gemeente het perk ruimt en voor nieuwe aarde zorgt en dat ik voor de planten zorg, door middel van donaties van buurtbewoners,zodat er een betrokkenheid wordt gecreëerd .

eerder heb ik dat met het bloemperk voor Rembrandtstr 44b en jozef israelsstraat 29 gedaan (zie foto’s)

verder zal de heer Hendriks overleggen wat te doen met de vuilnis overlast..

een voorstel is om een gedeelte van het bloemperk aan de zijde voor rembrandtstraat 44 te bestraten (ongeveer 2’5 meter) zodat er in de toekomst geen overreden vuilniszakken op straat komen te liggen (zie foto’s) die wij dan telkens weer op moeten ruimen om ongedierte te voorkomen!!

bijkomend feit is,de rij route van de vuilniswagen, die hoeft dan niet meer het hele kruispunt te blokkeren.

Initiatiefnemer
Deelnemers

Feedback van de gemeente

Op 16 mei kijkje genomen. Project is uitgevoerd. Aanbiedplek is verplaatst en bloemperk is opnieuw ingeplant. Bewoners onderouden dit plantvak zelf. Met dank aan bewoners!

Bewoners worden geïnformeerd over verplaatsing GFT-container en aanbiedplek per brief. Uitvoering in week 16. Plantvak t.o. Jozef Israëlsstraat wordt opnieuw ingeplant; bewoners onderhouden dit plantvak daarna zelf.

Beste Martin er is voldoende steun voor je initiatief om het idee van de plantvakken verder uit te werken. Voor het idee van verplaatsen van de afvaltegel en gft-container zal ik voorleggen bij de DAR. Wanneer dat uitgewerkt wordt zal het ook voorgelegd worden aan de direct aanwonenden. Wordt vervolgd dus.

Beste Martin, een mooi initiatief om de buurt mooier te maken door als bewoners het plantvak te onderhouden. wanneer er meerdere buren middels een hartje aangegeven hebben hier aan mee te willen doen of dit te steunen willen we graag dit project verder uitwerken. De vraag over verplaatsen van de afvaltegel zal ik intern voorleggen.

Reacties

Gepromoveerd naar In uitvoering op 16-05-2018

Akkoord mits het geen parkeerplaatsen kost

Antwoord

Goed idee, ik doe mee

Antwoord

Ik ondersteun deze wens. Fijn als het afval op een gecentreerde plek komt en een bloemperk wat de straat siert.

Antwoord

Goed plan van de plantenbakken en het aanpakken van de vuilnis overlast is geen overbodige luxe, door het op 1 plek te centreren, zodat het niet op straat ligt.

Antwoord

Goed idee om de vuilnis een speciale plek te geven! Zal voor beduidend minder overlast gaan zorgen!

Antwoord
Idee is ingestuurd op 09-10-2017