St. Geertruidestraat verhelpen wortelopdruk

De trottoirtegels worden op diverse plaatsen door boomwortels opgedrukt. Dit wordt met een bijdrage uit het wijkbudget verholpen.

Initiatiefnemer Deelnemers

Er zijn nog geen deelnemers

Feedback van de gemeente

Dit werk is uitgevoerd. Voetgangers kunnen weer veilig gebruik maken van het trottoir. 17-12-2018 JS

Reacties

Gepromoveerd naar In uitvoering op 17-10-2018
Idee is ingestuurd op 17-10-2018