Rembrandtstraat: snelheidsbeperking en schoonmaken slecht leesbare verkeers-/woonerfborden

Ze rijden veelste hard in de Rembrandtstraat en de meeste mensen hebben niet in de gaten dat het een woonerf is, waar je dus stapvoets moet rijden.

Mijn kinderen mogen niet zonder toezicht alleen buiten spelen, want het is echt wachten op een aanrijding. Van de Dar tot pakketbezorgers en buurtbewoners, ze rijden allemaal écht te hard. Als je er wat van zegt, dan krijg je een grote mond.

Sinds de afsluiting van de Daalseweg is het hopeloos. Ik heb al diverse keren gesproken met de gemeente, maar tot nu toe zonder resultaat.

Mijn idee is dan ook om snelheidsbeperkingen in de straat te plaatsen (drempels, palen of permanente verkeersmaatjes) en in het begin van de straat duidelijk te vermelden dat het een woonerf is, waar je stapvoets moet rijden. De borden staan er nu wel, maar het is onzichtbaar voor automobilisten, want ze zijn vies, onleesbaar en hangen te hoog

Initiatiefnemer
Deelnemers

Criteria

0 / 75
Draagvlak creëren bij omwonenden voor toepassen eenvoudige verkeersmaatregelen (in % uitgedrukt)
0 / 1
Eenvoudige verkeersmaatregelen toetsen op technische en financiële haalbaarheid

Budget

  • Budget voor schoonmaken straatmeubilair in Schildersbuurt (onderdeel van de wijkwens)

    In 2018
    project.budget.fields.is_assigned-alt

Feedback van de gemeente

Het schoonmaken van de verkeersborden is gepland in januari 2019. DAR maakt deze borden schoon en overlegt vooraf nog met initiatiefneemster. JS 11-12-2018

Snelheidsmeting wordt in november 2018 uitgevoerd. Afhankelijk van de resultaten worden er wel / geen verkeersmaatregelen getroffen. Het straatmeubilair (verkeersborden) worden nog schoongemaakt in deze omgeving. De hoogte van de verkeersborden is wettelijk geregeld.

Gesproken met buurtbewoners over snelheid 1e deel Rembrandtstraat (vanaf Heydenrijckstraat). De volgende afspraken zijn gemaakt: gemeente houdt snelheidsmeting (apparatuur wordt in overleg met bewoners opgehangen), verkeersborden worden schoongemaakt (zijn vies en slecht leesbaar) en de hoogte van de verkeersborden wordt gecheckt (te hoog?). Bewoners spreken zelf hardrijders en pakketdiensten aan op snelheid. 4-7-2018 JS

Afspraak gemaakt op locatie (Rembrandtstraat) op woensdag 4 juli om 18.15 uur met initiatiefnemer om te kijken welke ingrepen hier haalbaar zijn en of hier draagvlak voor is in de straat / buurt.

Beste initiatiefnemer, Proficiat, uw wens heeft ondersteuning gekregen vanuit de wijk. Wij nodigen u van harte uit om samen met ons deze wens verder uit te werken. In de uitwerkingsfase onderzoeken we of het idee voldoet aan technische, beleidsmatige en financiële voorwaarden en wordt het draagvlak in de wijk verder onderzocht. Als dat het geval is, wordt het plan uitgevoerd uit het wijkbudget. Mocht het plan niet aan de voorwaarden voldoen of er blijkt weerstand te zijn in de wijk, kijken we of het plan aangepast kan worden. Als we er echt niet uit komen, dan wordt een andere wens uitgewerkt. Hartelijk dank voor uw inzet en betrokkenheid in de wijk. Laat u uw buurtgenoten weten dat zij uw plan kunnen volgen via MijnWijkplan. Samen maken we de wijk.

Eind mei wordt de balans opgemaakt voor de wijkwensen in uw wijk. Op basis van likes / papieren ondersteuningen wordt een keuze gemaakt welke wijkwensen voor wijkbudget in aanmerking komen en verder uitgewerkt worden. U hebt nog tot einde van deze maand de tijd om uw buurtgenoten likes te laten uitdelen op mijn wijkplan of eventuele ondersteuningen op papier af te geven bij de wijkregisseur. Ik wens u hierbij nog veel succes.

Dank u voor het plaatsen van uw idee op mijnwijkplan. Fijn dat u ons digitale platform hebt gevonden! Het is belangrijk dat uw idee ondersteund wordt door de wijk / wijkbewoners. Probeer uw buurtgenoten naar dit platform te verleiden voor het uitdelen van 'likels' (hartjes) en te reageren op uw idee! Succes!

Reacties

Gepromoveerd naar In uitwerking op 02-07-2018
Idee is ingestuurd op 04-05-2018