Vermeerstraat: koffiecorner - plantklaar maken plantvak

In de Vermeerstraat, schuin tegenover het klooster, zitten we met bewoners vaak buiten aan de koffie en zouden we het perk waar we in zitten willen verfraaien. Er staan ook te hoge en teveel bomen. De grond is droog en arm. Daar zou nieuwe grond welkom zijn.

De beplanting kan evt ook uit eigen tuin komen.

Initiatiefnemer
Deelnemers

Feedback van de gemeente

Begin 2019 wordt het plantvak plantklaar gemaakt door de aannemer, zodat bewoners hiermee zelf aan de slag kunnen. De participatie-overeenkomst is inmiddels in de maak en zal aan de bewoners ter tekening worden voorgelegd. 27-12-2018 JS

Maandag 19 november gesprek gehad met initiatiefneemster en andere bewoners op locatie. Afspraken: gemeente maakt plantvak plantklaar, inplanten en onderhoud door bewoners zelf. Er wordt een participatie-overeenkomst afgesloten. De bomen blijven staan. 21-11-2018 JS

Ik maak een afspraak met u als initiatiefneemster, waarbij ook andere bewoners kunnen aansluiten. Dit doen we op locatie, zodat u en omwonenden het plannetje kunnen toelichten. 25-10-2018 JS

Dank u voor het plaatsen van uw idee / wijkwens op mijnwijkplan. Fijn dat u ons digitale platform hebt gevonden! Het is belangrijk dat uw idee ondersteund wordt door de wijk / wijkbewoners. Probeer uw buurtgenoten naar dit platform te verleiden voor het uitdelen van 'likels' (hartjes) en te reageren op uw idee! Succes! Als uw idee voldoende likes heeft behaald gaan we het samen mt u verder uitwerken. Uw opmerking over de bomen bespreek ik met de bomenopzichter en koppel dit terug.

Reacties

Gepromoveerd naar In uitvoering op 05-12-2019

Ik ga er vanuit dat niet alle bomen weggehaald worden

Antwoord

Uitgangspunt gemeente is dat gezonde bomen niet weggehaald worden.

Antwoord
Idee is ingestuurd op 03-10-2018