Extra parkeerplaatsen voor gezondheidscentrum

Per 1 januari 2020 wordt er een gezondheidcentrum gevestigd in het kerkje met aansluitende kosterswoning op de hoek van de Waldeck Pyrmontsingel en de Stenenkruisstraat. Naast de huidige medical fitness komt er een huisartsenpraktijk met ondersteunende diensten, zoals psycholoog, dietiste en praktijkondersteuners. Om de dienstverlening aan de buurt goed te kunnen verrichten zouden we graag 2 extra parkeerplaatsen aangelegd willen hebben, speciaal voor invaliden en artsen/hulpdiensten. Er zijn voor normaal gebruik voldoende parkeerplaatsen in de omgeving van het gezondheidscentrum, maar met deze twee gereserveerde plaatsen wordt er voor gezorgd dat hulpverleners snel kunnen handelen en minder valide patienten de kortste weg naar de ingang hoeven af te leggen.

De brede stoep voor de kerk heeft voldoende ruimte voor de twee parkeerplaatsen.

Initiatiefnemer
Deelnemers

Er zijn nog geen deelnemers

Feedback van de gemeente

Reacties

Idee is ingestuurd op 06-10-2019