Een finishing touch voor eerste deel Jozef Israëlsstraat!

MIJN IDEE VOOR DE JOZEF ISRAËLSSTRAAT  TUSSEN BERG EN DALSEWEG EN REMBRANDTSTRAAT

 

De bewoners gaan de groenvoorziening adopteren nadat er door de gemeente gezorgd is dat de delen groen voorzien zijn van mooie randen vergelijkbaar met het gedeelte Mesdagstraat dichtbij de Tooropstraat.  De hoge groengedeeltes met de halfronde betonnen palen worden verwijderd en worden ook groengedeeltes met een lage rand. De lage randen moeten genoeg hoogte hebben zodat auto's niet door het groen heenrijden.

Met afgeronde hoeken kan bereikt worden dat inparkeren niet te lastig wordt. 

Mooi als hier wijkbudget voor wordt ingezet! Dit stuk van de straat verdient een finishing touch zodat het mooi wordt en kan blijven.

Initiatiefnemer

Deelnemers

Criteria

€ 8.000,- / € 8.000,-
Aanpassing plantenbakken en vervanging-aanvulling met groen
100.0%
Technische haalbaarheid aanpassing plantenbakken en vervanging/aanvulling met groen
100.0%
Draagvlak bewoners 1e deel Jozef Israëlsstraat voor aanpassing plantenbakken en vervanging-aanvulling met groen (in percentage)
1 / 1
Onderhoud plantvakken 1e deel Jozef Israëlsstraat door bewoners zelf; 1 ondertekende aangepaste participatie-overeenkomst.

Budget

  • Aanpassing plantenbakken en vervanging-aanvulling met groen - 1e deel Jozef Israëlsstraat

    In 2018
    project.budget.fields.is_assigned-alt

Feedback van de gemeente

Het plan is technisch uitvoerbaar en het benodigd wijkbudget hiervoor is toegekend. Het is nu aan initiatiefnemer om draagvlak te creëren in de straat voor dit plan. Als dit draagvlak er is kan er opdracht gegeven worden aan de aannemer om het uit te voeren. Voorwaarde is dat bewoners de plantvakken zelf gaan onderhouden wat zij deels ook al deden. De participatie-overeenkomst wordt hierop aangepast.

Beste initiatiefnemer, Beste initiatiefnemer, Proficiat, uw wens heeft veel likes / ondersteuning gekregen. Wij nodigen u van harte uit om samen met ons deze wens verder uit te werken. In de uitwerkingsfase onderzoeken we of het plan voldoet aan technische, beleidsmatige en financiële voorwaarden en wordt het draagvlak in de wijk verder onderzocht. Als dat het geval is, wordt het plan uitgevoerd uit het wijkbudget. Mocht het plan niet aan de voorwaarden voldoen of er blijkt weerstand te zijn in de wijk, kijken we of het plan aangepast kan worden. Als we er echt niet uit komen, dan wordt een andere wens uitgewerkt. Hartelijk dank voor uw inzet en betrokkenheid in de wijk. Laat u uw buurtgenoten weten dat zij uw plan kunnen volgen via MijnWijkplan. Samen maken we de wijk.

Eind mei wordt de balans opgemaakt voor de wijkwensen in de diverse wijken in Oost. Op basis van likes / papieren ondersteuningen wordt een keuze gemaakt welke wijkwensen voor wijkbudget in aanmerking komen en verder uitgewerkt worden. U hebt nog tot einde van deze maand de tijd om uw buurtgenoten likes te laten uitdelen op mijn wijkplan of eventuele ondersteuningen op papier af te geven bij de wijkregisseur. Ik wens u hierbij nog veel succes.

Er is in het verleden al een participatie-overeenkomst opgesteld met bewoners over het groen in dit gedeelte van de straat. Nu is er deze nieuwe wens. Ik maak een afspraak met de initiatiefnemr van deze nieuwe wens en met de bewoner die al eerder afspraken met de gemeente over het groen heeft gemaakt. Deze afspraak is - zoals het er nu naar uitziet - op 15 mei aanstaande om 16.00 uur. Als er nog meer bewoners gelegenheid hebben om op dat moment aan te sluiten: welkom!

Dank u voor het plaatsen van uw idee op mijnwijkplan. Fijn dat u ons digitale platform hebt gevonden! Het is belangrijk dat uw idee ondersteund wordt door de wijk / wijkbewoners. Probeer uw buurtgenoten naar dit platform te verleiden voor het uitdelen van 'likels' (hartjes) en te reageren op uw idee! Succes!

Reacties

Gepromoveerd naar In uitvoering op 17-10-2018

Fijn dat dit opnieuw opgepakt wordt.

Antwoord

Goed plan!

Antwoord

Mooi om samen te doen en de uitstraling te verbeteren.

Antwoord

Ik doe mee, we gaan onze straat steeds mooier maken

Antwoord

Prima idee. Laten we er iets moois van maken!

Antwoord

Nieuwe lente nieuw positief geluid. Succes

Antwoord

Goed initiatief Leon. Ik ondersteun het van harte. Irma

Antwoord
Idee is ingestuurd op 28-03-2018