Betere snelheidsbeperkende maatregelen op de Daalseweg

De Daalseweg is vrij recent flink verbouwd en daarmee een stuk aantrekkelijker geworden. Ook is de weg een stukje smaller geworden om daarmee de snelheid te beperken. Naar mijn idee is dit echter niet voldoende, de weg nodigt nog steeds uit om 50 te rijden en dat is ondanks de drempels ook zeer gemakkelijk. De weg heeft de status van een fietsstraat maar de auto heeft hier nog steeds de overhand.

 

Ook het stuk tussen de Albert Heijn en de rotonde bij de Tooropstraat mist voldoende maatregelen om de veiligheid na te komen. Het is er onoverzichtelijk en in de avond erg donker waardoor er maar weinig zicht is.  Het is er chaotisch, voetgangers steken te pas en te onpas over en het is er best chaotisch. Ook is het vanaf beide kanten erg moeilijk om zicht te krijgen op de trottoirs vanuit een auto als men de zebrapaden wilt oversteken, vooral als er hoge auto's of busjes geparkeerd staan. Het laad- en losvak bij de Kruidvat is niet toereikend voor de trailers die gebruikt worden voor de bevoorrading van de winkel, deze staat vaak op de weg stil naast een T-splitsing waardoor het overzicht helemaal verdwijnt. 

 

Als laatste is er nog de Koolemans Beynenstraat bij de rotonde Daalseweg/Tooropstraat. Dit is een 50-weg maar degelijke oversteekmogelijkheden zijn er bij de rotonde niet, eveneens is dit stukje in de avond onvoldoende verlicht. Het zou ook beter zijn voor de omgeving en de veiligheid als de Koolemans Beynenstraat wordt ingericht als 30-weg.

Initiatiefnemer

Deelnemers

Er zijn nog geen deelnemers

Feedback van de gemeente

Dank u voor het plaatsen van uw idee op MijnWijkplan. Verkeersveiligheid is een belangrijk thema dat zich niet leent voor participatie. Wanneer wij een melding over een verkeers(onveilige) situatie binnen krijgen, verzamelen we verschillende gegevens over de locatie en situatie. Als daaruit blijkt dat de situatie niet aan de gestelde normen voldoet beslist de gemeente om dit aan te pakken. Wij bespreken uw idee tijdens het verkeersoverleg en geven u een terugkoppeling via de mail. Dit zal langer duren vanwege de vakantieperiode. Mocht u meer of andere ideeën hebben, dan zien wij deze graag tegemoet op MijnWijkplan.

Reacties

Idee is ingestuurd op 25-07-2021