Welkom bij MijnWijkplan

MijnWijkplan is een digitaal platform waar bewoners en de gemeente samenkomen om uw wijk te verbeteren. Ook vindt u hier alle informatie over de gemeentelijke projecten buiten op straat.

Wat gebeurt er allemaal in Nijmegen?

Schoonmaakactie in Kastelenbuurt - opruimzaterdag

Schoonmaakactie in Kastelenbuurt

Hatert

Vorig jaar werd op een zaterdag in een groot gedeelte van de Kastelenbuurt hard gewerkt om de wijk schoon te maken. Bewoners konden hun grofvuil bij wagens van de DAR inleveren en heel veel kinderen en hun begeleiders vanuit Select Hatert liepen met een prikstok door de w

Opfleuren winkelgebied Leuvensbroek - ingang_Mickey
't Broek

Opfleuren winkelgebied Leuvensbroek

Aanleiding: Het Bewonersoverleg Lindenholt (BOL) heeft het initiatief genomen om in overleg met de bewoners, ondernemers en gebruikers van het Winkelcentrum Leuvensbroek een plan te maken voor de verbetering van de openbare ruimte (het winkelgebied).

Annabellastraat - uitrit voet- en fietspad wadi - IMG_5988
Oosterhout

Annabellastraat - uitrit voet- en fietspad wadi

De uitrit van het voetpad/fietspad vanuit de wadi op de Annabellastraat is voor veel weggebruikers onoverzichtelijk. Gekeken wordt naar een oplossing die de verkeersveiligheid verbetert en de snelheid van vooral gemotoriseerd verkeer remt. Bewoners stemmen nu het voors

Het Nijland - parkeren en verkeer - dillestr
Oosterhout

Het Nijland - parkeren en verkeer

De meerderheid van de bewoners van de Dillestraat 1 t/m 22 heeft ingestemd met het invoeren van schuin parkeren in hun deel van de straat. Voor de zomervakantie worden de werkzaamheden uitgevoerd.

Wortelopdruk verwijderen Broerweg - Esdoornplein en gedeeltelijk opnieuw bestraten trottoir en parkeerplaatsen  - broerweg-esdoornplein_3
Hengstdal

Wortelopdruk verwijderen Broerweg - Esdoornplein en gedeeltelijk opnieuw bestraten trottoir en parkeerplaatsen

Er zjin bel- en herstelmeldingen hierover binnengekomen en het is technisch noodzakelijk om dit aan te pakken. Uitvoering in 2017

Vervangen riool omgeving Tijgerstraat / Panterstraat / Wolfstraat - IMG_1035
Hazenkamp

Vervangen riool omgeving Tijgerstraat / Panterstraat / Wolfstraat

Vanuit technische noodzaak is in 2015/2016 in de Tijgerstraat, Panterstraat en Wolfstraat het riool vervangen.

Bewonerswens vergroenen van stenig pleintje - IMG_0398
Grootstal

Bewonerswens vergroenen van stenig pleintje

Op verzoek van bewoners heeft de gemeente meegewerkt aan het vergroenen van een stenig pleintje. Het pleintje is een belangrijke entree voor de wijk. Dit wordt door bewoners bijzonder gewaardeerd.

Wens  's Gravensandenstraat vernieuwing wegdek + vervanging bomen (wijkschouw 26-11) - IMG_0392
Grootstal

Wens 's Gravensandenstraat vernieuwing wegdek + vervanging bomen (wijkschouw 26-11)

Een aantal bewoners van de 's Gravensandenstraat hebben ervoor gepleit om de slechte bomen te vervangen en dit te combineren met de vervanging van het wegdek. Einsteinstraat is in zijn geheel vervangen en nu zou het mooi zijn vlgs. bewoners als de 's Gravensandenstraat ook bin

Vervanging riool, wegdek en trottoirs Heidebloemstraat  - Heidebloemstraat
Hatertse Hei

Vervanging riool, wegdek en trottoirs Heidebloemstraat

In de Heidebloemstraat, tussen St. Jacobslaan en van Peltlaan wordt eind 2016 het riool, wegdek en trottoirs vernieuwd. Zie ook de bijgevoegde ontwerpen. Hierdoor is dit gedeelte van de Heidebloemstraat van 24 oktober 7.00 tot 23 december 17.00 uur afges

Vervangen riool + vernieuwing wegdek Heiweg - Heiweg
Hatertse Hei

Vervangen riool + vernieuwing wegdek Heiweg

In de Heiweg (het gedeelte tussen de St. Annastraat en de St. Jacobslaan) wordt begin 2017 het riool vervangen en het gehele wegdek vernieuwd. Het as