X

Stads- en wijkmonitor 2018


Met de jaarlijkse Stads- en Wijkmonitor geeft het gemeentelijke bureau Onderzoek en Statistiek (O&S) een beeld van de staat van de stad en deelgebieden daarbinnen.


De Stads- en Wijkmonitor bestaat uit drie onderdelen:

  • Thema’s: informatie over de strategische thema’s, de belangrijkste uitdagingen voor de lopende bestuursperiode.
  • Programma’s: informatie over de onderwerpen binnen de beleidsprogramma’s, waaronder het programma openbare ruimte.
  • Wijken: informatie over de 35 Nijmeegse woonwijken (wordt iedere twee jaar geactualiseerd; laatste update begin 2018).

 

Benieuwd naar de resultaten voor uw wijk? U vindt de stads- en wijkmonitor hier: http://swm.nijmegen.nl/