Opfleuren winkelgebied Leuvensbroek

Aanleiding:

Het Bewonersoverleg Lindenholt (BOL) heeft het initiatief genomen om in overleg met de bewoners, ondernemers en gebruikers van het Winkelcentrum Leuvensbroek een plan te maken voor de verbetering van de openbare ruimte (het winkelgebied).

De gemeente is gevraagd als facilitator (financiering, procesbegeleider en ontwerp) van het initiatief op te treden.

Proces:

Het BOL heeft de wensen van de bewoners, ondernemers en gebruikers opgehaald en gewogen. Hieruit is een programma van eisen, wensen en ideeen opgesteld (bijlage: PDF uitgangspunten). De gemeente heeft op basis hiervan een aantal schetsontwerpen gemaakt.

In overleg met het BOL en de andere betrokkenen is gekozen voor variant 2 van de schetsontwerpen (bijlage: PDF schetsontwerp variant 2). 

 

Planning

Gemeente Nijmegen en het Bewoners Overleg Lindenholt hebben geregeld overleg over het ontwerp.We zijn actief in gesprek en samen zijn we de laatste puntjes op de i aan het zetten om voor de zomer nog samen met de bewoners, ondernemers en gebruikers van het winkelcentrum de laatste keuzes te maken voor het ontwerp. Als de laatste keuzes gemaakt zijn werken we toe naar de uitvoering van het project.

Uitvoering

Zodra de laatste keuzes voor het ontwerp zijn gemaakt voor de zomervakantie 2019 gaan we naar de uitvoering toe werken.

 

 

 

Initiatiefnemer

Deelnemers

Er zijn nog geen deelnemers

Feedback van de gemeente

De locatie van de containers schuin tegenover het wijkcentrum De Brack zal in het voorjaar 2018 worden aangepakt!

voor meer informatie met betrekking tot de gang van zaken rondom de markt en economie kunt u terecht bij het Bedrijvenloket van de gemeente Nijmegen 024-3293552 of bedrijvenloket@nijmegen.nl

Reacties

Gepromoveerd naar In uitvoering op 29-10-2019

goed idee, pak dan ook gelijk die glascontainers aan, zoals die nu in de grond zitten is niet fijn, Eerder gevaarlijk en bijna onbereikbaar voor iemand in een rolstoel of met rollator. Die stoep erom heen , kan toch verlaagd worden lijkt mij.

Antwoord

Goede ideeen! Hoe zit het met de markt op dinsdag? Ik vind het jammer dat er steeds minder kramen staan.

Antwoord
Idee is ingestuurd op 03-08-2017