X

Wijkinformatie 't Acker

Over 't Acker

Sharif Said

Uw
Projecten
Nieuws

De openbare ruimte van 't Acker

't Acker

't Acker ligt in Lindenholt. De wijk bestaat uit 7 buurten. Deze hebben allen een eigen verkeersontsluiting en veel groen en water aan de randen. Het vele groen wordt door bewoners hoog gewaardeerd. Tegelijkertijd is het groen verouderd, op veel plaatsen te ver doorgegroeid en kan de kwaliteit van het onderhoud beter (bijvoorbeeld snoeien, maaien en onderhoud van bomen). Bladoverlast in het najaar is voor sommige bewoners een jaarlijks terugkerende ergernis. Aandachtspunten zijn vervuiling en zwerfafval (bij basisschool Interacker), de Cruijffcourt en het Wijkatelier. Op meerdere plekken in de wijk laat de verharding te wensen over, er zijn de afgelopen jaren veel trottoirs, parkeervakken en rijbanen opnieuw bestraat of hersteld. (Bron: Stads- en Wijkmonitor 2017)

Wijkbudget

In 2019 is er € 31.000,- uit het wijkbudget beschikbaar voor omvormingen, vervanging en extra onderhoudsmaatregelen voor de openbare ruimte in 't Acker.

Kijk in het overzicht om te zien waar het wijkbudget dit jaar aan is toegewezen, welke wensen er aanspraak willen maken op het wijkbudget en wat er in de komende jaren beschikbaar is.

Ga naar het overzicht
Informatie
Nieuws

Uitgelicht


Er zijn geen uitgelichte projecten